Dążymy do celu

Zmiany skórne towarzyszące infekcjom

Prof. dr hab. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Adres do korespondencji: Prof. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Pacjentka, lat 25, została przyjęta do kliniki dermatologii i wenerologii z powodu kolejnego nawrotu zmian typu koncentrycznych rumieni, zlokalizowanych w obrębie skóry gładkiej dystalnych części kończyn górnych i dolnych (ryc. 1, 2). Wykwity skórne poprzedzone były epizodem opryszczki zwykłej (ryc. 3). Po kilku dniach od pojawienia się drobnych pęcherzyków zlokalizowanych na podłożu rumieniowym w okolicy górnej wargi chora zauważyła niepokojący wysiew zmian rumieniowych, które szerzyły się odśrodkowo. Wykwity nie były przyczyną żadnych dolegliwości podmiotowych. Pacjentka zgłosiła w wywiadzie podobny epizod zmian rumieniowych przed 3 laty, który również poprzedzała infekcja wirusowa. Nawroty opryszczki są częste, średnio raz w miesiącu. W badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego. Włączono terapię acyklowirem 5 × na dobę 200 mg przez 6 dni, a następnie 2 × 400 mg przewlekle. Uzyskano poprawę kliniczną i długotrwałą remisję zmian.

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić następujące jednostki chorobowe:

1. Rumień wielopostaciowy

2. Pokrzywkę

3. Liszaj płaski

4. Zmiany skórne w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego

5. Kontaktowe zapalenie skóry.

Rumień wielopostaciowy

Rumień wielopostaciowy (erythema multiforme) charakteryzuje się występowaniem symetrycznych wykwitów rumieniowo-obrzękowych. Zmiany wykazują tendencję do tworzenia koncentrycznych figur i obrączek przypominających tarczę strzelniczą. W centrum nie...

Pokrzywka

Pokrzywka (urticaria) jest jedną z najczęstszych chorób skóry o bardzo charakterystycznym obrazie klinicznym, który tworzą bąble pokrzywkowe. Są to zmiany, których nie sposób pomylić. Żaden inny wykwit na skórze nie powstaje tak szybko (w ciągu ki...

Liszaj płaski

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zapalenie skórno-mięśniowe

Zapalenie skórno-mięśniowe (DM – dermatomyositis) to choroba o podłożu autoimmunologicznym. Należy do grupy idiopatycznych miopatii zapalnych. Charakteryzuje się zmianami skórnymi i/lub objawami [...]

Kontaktowe zapalenie skóry

Kontaktowe zapalenie skóry (contact egzema) – wyprysk jest kontaktowym zapaleniem skóry wywołanym różnymi czynnikami zewnątrz- i wewnątrzpochodnymi. W obrazie klinicznym dominują zmiany grudkowe, [...]

Komentarz

W prezentowanym przypadku zmiany miały charakter rumienia wielopostaciowego. Wysiewy poprzedza zwykle opryszczka zwykła. U chorych z częstymi nawrotami wskazane jest przewlekłe podawanie acyklowiru przez [...]
Do góry