Najnowsze badania

AZS wpływa na czynność gruczołów potowych

Lek. Paweł Traczewski

Pot prawdopodobnie jest ważnym czynnikiem zaostrzającym atopowe zapalenie skóry (AZS). Hiperhydroza to nadmierne zlokalizowane lub uogólnione wytwarzanie potu. Celem badania przeprowadzonego przez naukowców z Austrii było ustalenie, czy istnieje korelacja między AZS a hiperhydrozą ocenianą na podstawie kwestionariusza. Drugim celem badania było stwierdzenie, czy istnieją różnice ilościowe w skórnej odpowiedzi na pocenie się – tutaj wykorzystano test czynności gruczołów potowych SSR (ang. sympathetic skin response test).

W badaniu wzięło udział 50 chorych na AZS i 50 zdrowych osób w grupie kontrolnej, ogółem 68 kobiet i 32 mężczyzn w wieku 19-91 lat. Stwierdzono, że częstość hiperhydrozy była wyższa w grupie badanej niż w grupie kontrolnej (odpowiednio 30 i 16 pro...

Do góry