Doniesienia kongresowe

IUSTI – co nowego w leczeniu chorób wenerycznych?

Dr n. med. Maciej Pastuszczak

Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM w Krakowie

Adres do korespondencji: Lek. Maciej Pastuszczak, Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, tel. 12 430 52 66 wew. 74-21

W dniach 31 sierpnia – 2 września br. w Helsinkach odbył się 31. kongres Międzynarodowej Ligi Przeciwwenerycznej (International Union Against Sexually Transmitted Infections, IUSTI). W trakcie obrad poruszono wiele interesujących zagadnień wenerologicznych. Wśród tematów dominował jednak problem narastającej oporności na antybiotyki bakterii wywołujących zakażenia przenoszone drogą płciową oraz najnowsze dane dotyczące profilaktyki przedekspozycyjnej zakażenia HIV (pre-exposure prophylaxis, PrEP).

Znaczenie wytycznych w codziennej praktyce klinicznej

Podczas niemal każdej sesji podkreślano i zalecano, aby postępowanie diagnostyczne i lecznicze opierać na wytycznych. Narastająca roszczeniowość pacjentów wydaje się problemem nie tylko w Polsce. Jedyną bronią lekarza pozostaje postępowanie zgodne z aktualną wiedzą medyczną i ze standardami. Wytyczne przygotowane przez IUSTI opierają się na wynikach badań naukowych, nierzadko z randomizacją, a w odniesieniu do postępowania leczniczego uwzględniają aktualne dane dotyczące wrażliwości na antybiotyki. Wytyczne są dostępne na stronie internetowej Ligi pod adresem www.iusti.org w zakładce Guidelines. Prelegenci wielokrotnie zachęcali, aby lokalne towarzystwa naukowe dążyły do tworzenia własnych rekomendacji, które uwzględniałyby zróżnicowanie co do dostępności metod diagnostycznych i terapeutycznych w poszczególnych krajach.

Mycoplasma genitalium jako niedoceniany czynnik etiologiczny zakażeń przenoszonych drogą płciową w Europie

Dane epidemiologiczne z krajów, w których powszechnie wykonuje się badania mikrobiologiczne, wskazują na wzrastający udział Mycoplasma genitalium jako czynnika etiologicznego nierzeżączkowych zakażeń układu moczowo-płciowego (NGU) zarówno u kobiet...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Znaczenie wytycznych w codziennej praktyce klinicznej

Podczas niemal każdej sesji podkreślano i zalecano, aby postępowanie diagnostyczne i lecznicze opierać na wytycznych. Narastająca roszczeniowość pacjentów wydaje się problemem [...]

Mycoplasma genitalium jako niedoceniany czynnik etiologiczny zakażeń przenoszonych drogą płciową w Europie

Dane epidemiologiczne z krajów, w których powszechnie wykonuje się badania mikrobiologiczne, wskazują na wzrastający udział Mycoplasma genitalium jako czynnika etiologicznego nierzeżączkowych [...]

Odkrycie nowego leku na rzeżączkę priorytetem Światowej Organizacji Zdrowia

Od lat 70. XX wieku szczepy Neisseria gonorrhoeae sukcesywnie wytwarzają mechanizmy oporności na antybiotyki. Najwcześniej bakterie te przestały być wrażliwe na [...]

Profilaktyka przedekspozycyjna (pre-exposure prophylaxis, PrEP) zakażenia HIV

PrEP w odniesieniu do zakażenia HIV polega na przyjmowaniu leków antyretrowirusowych przed planowanym lub planowanymi kontaktami seksualnymi oraz przez pewien czas [...]
Do góry