Dermatoskopia dla niedermatoskopistów

Diagnostyka czerniaka – jak nie popełnić błędu

Dr n. med. Agata Bulińska

                   

School of Medicine The University of Queensland, Brisbane, Australia

Adres do korespondencji: Dr n. med. Agata Bulińska, School of Medicine, The University of QueenslandBrisbane QLD 4072 Australia, e-mail: agata.bulinska.dr@gmail.com, www.melanomasignature.blogspot.com

W przypadku czerniaka najważniejsze jest szybkie rozpoznanie. Opracowany w Australii i Austrii algorytm „Chaos i wzory” próbuje być odpowiedzią na to wyzwanie – dać stosunkowo prostą, ale pewną instrukcję pozwalającą na rozróżnienie zmian złośliwych od łagodnych.

Powszechnym i niepokojącym zjawiskiem jest narastanie częstości zachorowań na nowotwory skóry na całym świecie, w tym zwłaszcza na najgroźniejszego z nich, czerniaka.

Szacuje się, że na obszarach Europy, Ameryki Północnej, Australii oraz w innych częściach świata, gdzie zamieszkuje głównie ludność o jasnej karnacji skóry, u jednego na pięciu mieszkańców rozwinie się nowotwór skóry.

Jak ważne w przypadku czerniaka jest wczesne jego wykrycie, pokazuje przykład Australii. Czerniaki występują tam znacznie częściej niż w Europie, skąd pochodzi większość przodków ludności tego kraju. Z kolei w Europie ryzyko zgonu z powodu czerniaka jest znacznie większe, ponieważ ten groźny nowotwór wykrywany jest w zaawansowanym stadium. Dlatego też niezwykle ważne jest rozwijanie i udoskonalanie metod diagnostyki czerniaka, które pozwolą na jego wczesne rozpoznawanie.

W Polsce współczynnik umieralności z powodu czerniaka jest bardzo wysoki. Według Krajowego Rejestrów Nowotworów w 2008 roku wynosił on 49 proc. Dzięki szerokiej akcji edukacyjnej w Polsce zwiększyła się wykrywalność czerniaka. Powoli spada też umieralność – w 2014 roku wynosiła 42 proc. Edukacja w krajach o najwyższym współczynniku zachorowań, Australii, spowodowała spadek umieralności z powodu czerniaka do poziomu ok. 8-10 proc. W krajach o intensywnym nasłonecznieniu zarówno pacjenci, jak i lekarze zaczęli przykładać większą wagę do nowych lub zmieniających się wykwitów skóry, a patolodzy, stykając się każdego dnia z przypadkami czerniaka, nabrali większej wprawy w jego rozpoznawaniu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Na czym polega dermatoskopia

Krokiem milowym we wczesnej diagnostyce czerniaka i innych nowotworów skóry stało się wykorzystanie dermatoskopu. Pionierem tej metody był niemiecki dermatolog Johann [...]

Podsumowanie

1.Dermatoskopia jest podstawowym narzędziem służącym do wczesnego wykrywania czerniaka i innych nowotworów skóry.

Do góry