Doniesienia kongresowe

2018 AAD Annual Meeting – przegląd wyników najważniejszych badań

Lek. Paweł Traczewski

              

W dniach 16-20 lutego w San Diego odbyła się największa i uważana za najważniejszą konferencja dermatologiczna, coroczny kongres Amerykańskiego Towarzystwa Dermatologicznego (American Academy of Dermatology – AAD). W spotkaniu wzięło udział ponad 18,8 tys. osób, z których co najmniej połowę stanowili dermatolodzy z USA i całego świata. Trwający cztery i pół dnia kongres obejmował ponad 500 rozmaitych wydarzeń, a przede wszystkim sesje naukowe oraz prezentacje elektronicznych posterów. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się także praktyczne warsztaty z dziedziny dermatologii estetycznej oraz szkolenia z udziałem aktorów odgrywających role „trudnych” chorych.

Czerniak – co nowego?

Na kongresie AAD ogłoszono wyniki wielu ważnych badań. Intensywne wysiłki na rzecz walki z czerniakiem zaowocowały opracowaniem nowego narzędzia pozwalającego lepiej ocenić stan pacjenta i wdrożyć odpowiednie leczenie. Zaprezentowano wieloośrodkowe badanie kliniczne z udziałem 247 pacjentów z 15 ośrodków dermatologicznych i onkologicznych. Pacjenci w momencie włączenia do badania byli w fazie klinicznej I lub II. Średnia wieku w kohorcie pacjentów wyniosła 63 lata, a mediana głębokości naciekania (skala Breslawa) 1,1 mm. Badanie wykazało, że DecisionDx-Melanoma, test opierający się na profilu ekspresji 31 genów, pozwala na dokonanie przez lekarzy odpowiednich do ryzyka modyfikacji terapii czerniaka, jednocześnie nie wykraczając poza uznane rekomendacje leczenia. U 181 pacjentów (73 proc.) uzyskano wynik testu „klasa 1” oznaczający niskie ryzyko, a 66 (27 proc.) „klasa 2”, co oznacza wysokie ryzyko. Ogółem u 49 proc. chorych po wykonaniu testu dokonano zmian w terapii; u 36 proc. pacjentów ocenionych jako „klasa 1” i 85 proc. ocenionych jako „klasa 2”. 79 proc. przypadków modyfikacji terapii badacze ocenili jako właściwe w stosunku do ryzyka, biorąc pod uwagę wynik testu. Największe zmiany zaobserwowano w aspekcie follow-up oraz kontrolnych badań obrazowych.

Rak z komórek Merkla coraz częstszy

Na kongresie AAD nie zabrakło wyników nowych badań epidemiologicznych. Wskazują one, że dramatycznie rośnie częstość raka z komórek Merkla (Merkel cell carcinoma – MCC), nowotworu skóry o bardzo złośliwym przebiegu. Przedstawione dane wskazują, że...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czerniak – co nowego?

Na kongresie AAD ogłoszono wyniki wielu ważnych badań. Intensywne wysiłki na rzecz walki z czerniakiem zaowocowały opracowaniem nowego narzędzia pozwalającego lepiej [...]

Rak z komórek Merkla coraz częstszy

Na kongresie AAD nie zabrakło wyników nowych badań epidemiologicznych. Wskazują one, że dramatycznie rośnie częstość raka z komórek Merkla (Merkel cell [...]

Choroby skóry a jakość życia

Do zaskakujących wniosków doszli autorzy badania Global Burden of Disease Study. W badaniu przeanalizowano 333 choroby i rodzaje urazów w 195 [...]

Hiperhydroza w populacji pediatrycznej

Wiele uwagi poświęcono dermatologii pediatrycznej. Jednym z poruszanych zagadnień była terapia nadmiernej potliwości. Ocenia się, że hiperhydroza dotyczy 5 proc. populacji [...]

Solaria – nadal za mało edukacji

Interesujących informacji dostarczyło badanie analizujące sposób postrzegania przez rodziców korzystania przez ich dzieci z solariów. Jego wyniki mogą pomóc w prewencji [...]

Związek skóry z zespołem jelita drażliwego

W ostatnich latach często odkrywano – nieraz zaskakujące – związki chorób i objawów skórnych ze schorzeniami innych narządów. Naukowcy z Francji [...]
Do góry