Dążymy do celu

Opatrunki piankowe w leczeniu trudno gojących się ran

Lek. Dorota Mehrholz
Dr hab. med. prof. nadzw. Wioletta Barańska-Rybak

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik kliniki: prof. Roman Nowicki

Adres do korespondencji: Lek. Dorota Mehrholz, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Kliniczna 1a, 80-402 Gdańsk

Szacuje się, że w Polsce jest ok. 600 tys. pacjentów z trudno gojącą się raną. W ostatnim pięcioleciu na polski rynek wprowadzono cały wachlarz nowoczesnych opatrunków specjalistycznych przeznaczonych do trudno gojących się ran. W poniższym opracowaniu w praktyczny i prosty sposób przedstawiono cechy opatrunków piankowych.

Liczba pacjentów z trudno gojącymi się ranami rośnie z roku na rok. Szacuje się, że obecnie w Polsce jest ok. 600 tys. pacjentów z aktywnym owrzodzeniem. Największy odsetek stanowią chorzy na przewlekłą niewydolność żylną w stadium C5. Owrzodzenia niedokrwienne oraz zespół stopy cukrzycowej zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce.[1]

Opieka nad chorymi z raną trudno gojącą się wymaga podejścia interdyscyplinarnego oraz ścisłej współpracy flebologów, chirurgów naczyniowych, dermatologów oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Nie istnieje uniwersalna recepta ani schemat postępowania dla wszystkich pacjentów z owrzodzeniem przewlekłym, przy czym w przypadku każdej rany obowiązują wytyczne postępowania zgodne ze strategią TIME. Jest to schemat opracowany dzięki doświadczeniu ekspertów z zakresu leczenia ran przewlekłych. Celem stosowania strategii TIME jest przywrócenie fizjologii procesu gojenia. Znajomość i postępowanie zgodnie z wyżej wymienionym systemem obowiązuje każdą osobę, która angażuje się w leczenie i opiekę nad raną trudno gojącą się: lekarzy, pielęgniarki oraz opiekunów niebędących pracownikami służby zdrowia. Strategia TIME składa się z czterech etapów, których pierwsze litery pochodzą od angielskich nazw:

T – tissue debridement – opracowanie tkanek, usunięcie tkanek martwiczych, strupów, zrogowaciałego naskórka, włóknika;

I – infection – kontrola zakażenia i zapaleniastosowanie środków odkażających, pobieranie wymazów z ran, stosowanie antybiotykoterapii ogólnoustrojowej;

M – moisture balance – utrzymywanie odpowiedniej wilgotności rany poprzez stosowanie opatrunków wiążących nadmierny wysięk lub dostarczających wilgoci w ranach nadmiernie przesuszonych;

E – epidermization stimulation, edges – opracowanie brzegów rany w taki sposób, aby pobudzać naskórkowanie.[2]

Obecnie na liście refundacyjnej widnieje ok. 200 różnych preparatów. Do wyboru są opatrunki: hydrokolidowe, hydrowłókniste, żele amorficzne, opatrunki superabsorbcyjne, alginianowe.[3] Dobór opatrunku zależy od stadium gojenia rany, obecności zakażenia i głębokości rany.[4]

Opatrunki piankowe

Wyroby piankowe spełniają wymagania stawiane idealnemu opatrunkowi.[5] W opinii autorów to najbezpieczniejsze opatrunki, które można zalecić w opiece nad raną, bez ryzyka pogorszenia stanu miejscowego w przypadku ich nieprawidłowego dobrania do et...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Atraumatyczna zmiana opatrunku

Opatrunki piankowe należą do najdelikatniejszych na rynku. Producenci prześcigają się w tworzeniu powłok nieprzywierających do ran, dzięki którym możliwa jest atraumatyczna [...]

Ochrona przed maceracją naskórka

Naskórek otaczający rany przewlekłe jest z reguły nieprawidłowo nawilżony. Często stosowanie tradycyjnej gazy powoduje przesuszenie naskórka i hiperkeratozę, co predysponuje do [...]

Chłonność opatrunków piankowych

Nadmierny wysięk z rany jest czynnikiem znacznie wpływającym na proces gojenia rany. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi rola opatrunków stosowanych do leczenia [...]

Stosowanie opatrunków piankowych pod trójwarstwową terapię kompresyjną

Stosowanie wielowarstwowej terapii uciskowej jest najważniejszym elementem terapii przyczynowej owrzodzeń o etiologii żylnej i jedyną metodą nieinwazyjnego leczenia obrzęków kończyn dolnych [...]

Z warstwą przylepną border czy bez?

Każdy producent ma w swojej ofercie dwa rodzaje pianek: z warstwą przylepną (border) oraz nieprzylepną. Warstwa przylepna jest szczególnie przydatna, kiedy [...]

Opatrunki hybrydowe

Istnieją piankowe opatrunki hybrydowe będące połączeniem dwóch rodzajów opatrunków. Na rynku dostępne jest połączenie pianki z hydrowłóknem, które pod wpływem wysięku [...]

Rany zakażone

Każda rana jest skolonizowana bakteriami, najczęściej z rodzaju Staphylococcus i Pseudomonas. Bakterie tworzą wysoko zorganizowaną strukturę, zwaną biofilmem, do której antybiotyki [...]

Podsumowanie

1. Opatrunki piankowe są wygodne i proste w użyciu. Dostępne są w różnych wariantach, co znacznie poszerza zakres ich użycia.

Do góry