Abc histologii

Opis histologiczny brodawki łojotokowej

Dr n. med. Piotr Nockowski

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wprowadzony nowy dział „ABC histologii” ma za zadanie przybliżenie dermatologom podstawowych, charakterystycznych obrazów histologicznych w najczęstszych dermatozach. Badanie histopatologiczne stanowi jedno z najistotniejszych badań dodatkowych wykonywanych szeroko w diagnostyce dermatologicznej, gdy obraz kliniczny jest niejednoznaczny i nie ogranicza się wyłącznie do zmian rozrostowych.

Brodawka łojotokowa charakteryzuje się dużą różnorodnością obrazów histologicznych, jednak pewne cechy (zaznaczone na rycinach) pozostają względnie stałe:

a. Akantoza (pogrubienie warstwy kolczystej naskórka) z przerostem sopli naskórkowych.

b. Komórki mają charakter bazaloidalny, czyli przybierają wygląd komórek warstwy podstawnej, jednak miejscami (zazwyczaj w górnych partiach warstwy kolczystej) ulegają częściowo odróżnicowaniu do mniej lub bardziej dojrzałych komórek kolczystych (...

Do góry