Charakterystyczne objawy

Łagodne zmiany skórne o etiologii infekcyjnej u chorych po przeszczepieniu narządów

Lek. Aleksandra Okuniewska1,2

Lek. Damian Kadylak2

Prof. dr hab. med.Alicja Dębska-Ślizień3

Dr n. med. Beata Imko-Walczuk2,4

1Oddział Dermatologii, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
2Poradnia Skórno-Wenerologiczna, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
3Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
4Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

Adres do korespondencji: Dr n. med. Beata Imko-Walczuk, Poradnia Skórno-Wenerologiczna Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawskich 1-2, 80-152 Gdańsk

Biorcy narządów stanowią grupę zwiększonego ryzyka rozwoju różnych zmian skórnych, przede wszystkim nowotworów skóry, ale także licznych łagodnych zmian skórnych o różnorodnej morfologii. Na częstość występowania poszczególnych zmian łagodnych wpływają przede wszystkim: rodzaj leków immunosupresyjnych, ich dawki oraz czas od przeszczepienia narządu. Ze wzglęo różnorodnej morfologii. Na częstość występowania poszczególnych zmian łagodnych wpływają przede wszystkim: rodzaj leków immunosupresyjnych, ich dawki oraz czas od przeszczepienia narządu. Ze względu na to istotne jest, aby biorcy narządów pozostawali pod ścisłą opieką lekarza transplantologa i nefrologa, ale także dermatologa. Multidyscyplinarne podejście do pacjentów nie tylko zwiększa szanse na uniknięcie u nich ogólnoustrojowych powikłań, ale także znacznie poprawia jakość ich życia.

Zmiany łagodne dotyczą prawie 100 proc. populacji biorców narządów, pojawiają się stopniowo, w różnym czasie od przeszczepienia.[1] W artykule przedstawiamy trzy główne grupy patogenów odpowiedzialnych za ich wywoływanie: o etiologii wirusowej, bakteryjnej i grzybiczej – z podziałem na podgrupy, a także opis charakterystycznego obrazu i metod leczenia każdej z nich.

Zmiany skórne o etiologii wirusowej

Brodawki wirusowe

Brodawki (łac. verrucae) to ogólna nazwa zmian wywoływanych przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV, Human Papillomavirus), które wykazują powinowactwo wyłącznie do komórek nabłonkowych skóry lub błon śluzowych.

HPV należą do wirusów DNA, zawierają zazwyczaj osiem genów, które kodują różne białka wirusowe, w tym proteiny E6 i E7. Białka te są odpowiedzialne za stymulację proliferacji zakażonych keratynocytów, tworzenie brodawek skórnych oraz innych zmian w obrębie błon śluzowych. Za pomocą technik molekularnych wyodrębniono powyżej 100 typów wirusów brodawczaka ludzkiego.[2]

Epidemiologia i etiologia

Zakażenia HPV są bardzo rozpowszechnione, dotyczą około 10-15 proc. całej populacji. Do tak wysokiej częstotliwości zakażeń przyczyniają się: duża ilość podtypów wirusa, prosty sposób szerzenia się zakażenia oraz liczne potencjalne źródła infekcji. Szczególnie narażeni na ciężkie i oporne na leczenie zakażenia HPV są chorzy z upośledzoną odpornością oraz po przeszczepieniu narządów.[3]

Częstość występowania brodawek wirusowych wśród chorych po przeszczepieniu narządów waha się od 24 do 53 proc., sięgając nawet 85 proc. w ciągu pierwszych pięciu lat od zabiegu i jest zależna od rodzaju oraz dawek leków immunosupresyjnych. Znamiennym czynnikiem wpływającym na częstość zakażeń jest również czas od przeszczepienia narządu.[4,5]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zmiany skórne o etiologii wirusowej

Brodawki (łac. verrucae) to ogólna nazwa zmian wywoływanych przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV, Human Papillomavirus), które wykazują powinowactwo wyłącznie do komórek [...]

Zmiany skórne o etiologii bakteryjnej

Ropne choroby skóry wywołane są głównie przez gronkowce, paciorkowce lub stanowią zakażenia mieszane. Skłonność do zakażeń bakteryjnych w populacji chorych po [...]

Zmiany skórne o etiologii grzybiczej

Zakażenia grzybicze skóry i błon śluzowych dotyczą od 40 do ponad 60 proc. chorych po przeszczepieniu narządów.[33-35] Zakażenia grzybicze skóry pojawiają [...]

Podsumowanie

1. Biorcy narządów stanowią grupę zwiększonego ryzyka rozwoju różnych zmian skórnych, przede wszystkim nowotworów skóry, ale także licznych łagodnych zmian skórnych [...]

Do góry