Praktyka kliniczna

Rosnąca popularność celowej pigmentacji skóry – nowe wyzwania dla dermatologów

Lek. Patrycja Rogowska

Dr hab. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz

Dr n. med. Dorota Purzycka-Bohdan

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Roman J. Nowicki

Adres do korespondencji: Dr hab. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, e-mail: dobosz@gumed.edu.pl

Zabieg celowej pigmentacji skóry polega na przerwaniu ciągłości tkanek i wprowadzeniu do nich egzogennej substancji barwiącej. W zależności od czasu, jaki substancja barwiąca pozostaje w skórze, wyróżnia się pigmentację czasową i trwałą. Podczas pigmentacji czasowej barwnik przenika do powierzchownych warstw naskórka, natomiast w pigmentacji trwałej substancja barwiąca jest wprowadzana do głębszych warstw skóry właściwej.[1,2]

Popularność zabiegu celowej pigmentacji skóry gwałtownie rośnie w ostatnich latach, szczególnie w populacji osób młodych. Szacuje się, że około 10-20 proc. mieszkańców krajów zachodnioeuropejskich posiada przynajmniej jedną celowo wykonaną zmianę pigmentacyjną na skórze.[3] Zabieg jest najczęściej wykonywany w celach ozdobnych jako tzw. tatuaż lub mikropigmentacja skóry określana potocznie terminem makijażu permanentnego.[4]

Celowa pigmentacja skóry znajduje coraz szersze zastosowanie ze wskazań pozaestetycznych i jest określana terminem dermatografii medycznej. Technika ta jest wykorzystywana między innymi do odtwarzania brodawki sutkowej po zabiegu rekonstrukcji piersi, a także jako kamuflaż chorobowych zmian skórnych, takich jak łysienie czy blizny.[5,6]

Tatuowanie skóry przestało być domeną subkultur i stało się powszechnie akceptowane przez społeczeństwo. Posiadanie tatuaży może wywierać istotny wpływ na psychospołeczne funkcje skóry, takie jak komunikacja społeczna czy rola w identyfikacji.[7] Motywacje do celowej pigmentacji skóry są różne. Zdobienie skóry w ten sposób pozwala na wyróżnienie się z otoczenia, podkreślenie własnej indywidualności lub przynależności do określonych grup społecznych, może zwiększać poczucie satysfakcji ze swojego wyglądu, a u niektórych osób poprawiać jakość życia.[8,9]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Powikłania – przyczyny i podział

Rosnąca popularność zabiegu celowej pigmentacji skóry powoduje, że coraz częściej jest on wykonywany przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji. W Polsce brak [...]

Usunięcie – metody I POWIKŁANIA

U niektórych osób aspekty medyczne i psychospołeczne prowadzą do decyzji usunięcia ze skóry celowo wprowadzonej substancji barwiącej. Jest to możliwe drogą [...]

Utrudnienia diagnostyczne spowodowane celową pigmentacją

Celowo wykonane zmiany pigmentacyjne skóry mogą utrudniać przeprowadzenie niektórych medycznych procedur diagnostycznych i leczniczych. W literaturze opisuje się reakcje skórne takie [...]

Podsumowanie

Gwałtownie rozwijający się rynek usług celowej pigmentacji skóry, niska świadomość społeczna dotycząca ryzyka tych zabiegów, brak standaryzacji składów substancji barwiących wprowadzanych [...]

Do góry