Aktualności naukowe

Kawa i herbata chronią przed rakiem

lek. Paweł Traczewski

Nieczerniakowe raki skóry (NMSC – non-melanoma skin cancer) są najczęstszymi nowotworami skóry, które co roku rozwijają się u milionów ludzi na całym świecie. Chociaż rokowanie jest korzystne, zwłaszcza w porównaniu z czerniakiem, to raki podstawnokomórkowe i kolczystokomórkowe stanowią poważne obciążenie dla opieki zdrowotnej ze względu na chorobowość i koszty leczenia. Ocenia się, że u nawet 50 proc. chorych w ciągu następnych pięciu lat rozwija się jedna lub więcej nowych zmian nowotworowych. Częstość NMSC rośnie wraz z wiekiem, jest także większa u osób z fototypem skóry I lub II według klasyfikacji Fizpatricka. Badania wskazują, że kofeina zawarta w kawie i herbacie może wywierać antyproliferacyjny wpływ na keratynocyty poprzez indukcję apoptozy w komórkach uszkodzonych promieniowaniem UV. Naukowcy z Chin i Singapuru przeprowadzili badanie nad potencjalnym protekcyjnym działaniem kofeiny w stosunku do rozwoju NMSC. Celem badania było ustalenie zależności między konsumpcją kawy i herbaty a ryzykiem powstania tych nowotworów.

Do góry