Aktualności naukowe

Znaczenie statusu ANA w DM

lek. Paweł Traczewski

Zapalenie skórno-mięśniowe (DM – dermatomyositis) jest rzadko występującą zapalną miopatią. Do objawów należą osłabienie siły proksymalnych mięśni kończyn i charakterystyczne zmiany rumieniowe. Etiologia DM nie została dotąd w pełni poznana. Bierz...

W retrospektywnym badaniu kohortowym wzięło udział 231 pacjentów (140 było ANA+, a 91 ANA-). W porównaniu z pozostałymi chorymi, u pacjentów z dodatnim ANA stwierdzono rzadsze występowanie dysfagii (15 wobec 26%; P = 0,033) i objawu heliotropu (38...

Przedstawione badanie wskazuje, że ujemne ANA u pacjentów z DM jest skorelowane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworu w czasie 3 lat od diagnozy. Autorzy są zdania, że w tej grupie chorych można zarekomendować staranną obserwację i częste bada...

Do góry