Standardy postępowania

Dermatoskopia w łuszczycy paznokci

lek. Gustaw Roter1
prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki2

1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik: prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki

2kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: lek. Gustaw Roter, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, e-mail: gustaw.roter@gumed.edu.pl

 • Zmiany w obrębie aparatu paznokciowego w przebiegu łuszczycy zwyczajnej
 • Dermatoskopia jako metoda badania pozwalająca na różnicowanie wielu jednostek chorobowych w obrębie paznokci i określenie zaawansowania procesu chorobowego, co warunkuje dobór właściwej terapii
 • Ograniczenia dermatoskopii aparatu paznokciowego

Jedną z najczęstszych dermatoz zapalnych spotykanych w codziennej praktyce dermatologicznej jest łuszczyca zwyczajna. W przebiegu tej choroby możemy również obserwować zmiany w obrębie aparatu paznokciowego. Łuszczyca paznokci występuje niekiedy jako objaw izolowany, jednak znacznie częściej (nawet do 80-90% przypadków) towarzyszy łuszczycy zwyczajnej oraz stawowej1. Podczas gdy w leczeniu postaci skórnej do dyspozycji lekarza jest szereg możliwości terapeutycznych dających zadowalające rezultaty, w przypadku łuszczycy paznokci sytuacja przedstawia się inaczej.

W celu dobrania odpowiedniej terapii konieczne jest dokładne określenie zaawansowania procesu chorobowego. Służą do tego odpowiednie skale, z których najpopularniejsza jest skala NAPSI – Nail Area Psoriasis Severity Index, odpowiednik PASI – Psoriasis Area Severity Index. Według autorów skali NAPSI istnieje 8 elementów (4 w obrębie łożyska paznokcia oraz 4 w zakresie macierzy paznokcia) najbardziej charakterystycznych dla tej jednostki chorobowej2.

W przypadku łożyska paznokcia wyróżniamy:

 • onycholizę
 • plamy olejowe
 • rogowacenie podpaznokciowe
 • linijne krwawe wylewy.


Natomiast w przypadku macierzy mówimy o:

 • naparstkowaniu (najczęściej obserwowany objaw)
 • kruchości płytki
 • czerwonych plamkach w obłączku
 • leukonychii3.


Wszystkie te cechy jesteśmy w stanie zaobserwować bez użycia specjalistycznych urządzeń, jednak w większości przypadków warto sięgnąć po dermatoskop, aby dokładnie ocenić zmiany oraz śledzić postęp leczenia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dermatoskopia aparatu paznokciowego

Dermatoskopia, początkowo opracowana do oceny zmian barwnikowych oraz wczesnego wykrywania czerniaka, obecnie znajduje coraz szersze zastosowanie w dermatologii. Klasyczne dermatoskopy oferują [...]

Światło spolaryzowane w dermatoskopii

W klasycznej dermatoskopii używamy światła niespolaryzowanego, które wymaga od badającego użycia medium pomiędzy szkłem kontaktowym a powierzchnią skóry. Światło zwykłe jest [...]

Dermoskopia w łuszczycy paznokci

Poniższe fotografie przestawiają przykłady paznokci zmienionych chorobowo. W badaniu bez polaryzacji jesteśmy w stanie zaobserwować dokładnie linijne wylewy, czerwone plamki w [...]

Do góry