Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Przeciwciała pozwalające przewidzieć zwłóknienie płuc w twardzinie

lek. Paweł Traczewski

Twardzina układowa (SSc – systemic sclerosis) charakteryzuje się powstawaniem rozległych zwłóknień skóry i narządów wewnętrznych oraz mikrowaskulopatii. Patogeneza jest nie do końca poznana. Wiadomo, że na wiele lat przed rozwojem choroby, we krwi pojawiają się autoprzeciwciała, np. przeciw topoizomerazie I. Występowanie przeciwciał anty-C1q jest wiązane z toczniem rumieniowatym układowym (SLE), a w szczególności z toczniowym zapaleniem nerek. W badaniach nad SLE z małym udziałem pacjentów z SSc w grupie kontrolnej stwierdzono albo niewielką częstość przeciwciał anty-C1q, albo zwiększoną częstość tych przeciwciał w twardzinie układowej.

Do góry