Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Czerniak w bliskiej rodzinie to wyższe ryzyko innych nowotworów skóry

lek. Paweł Traczewski

Wcześniejsze badania wykazały, że czerniak i nieczerniakowe raki skóry (rak kolczystokomórkowy i rak podstawnokomórkowy) mają tendencję do rodzinnego występowania. Wymienione nowotwory mają częściowo wspólną patogenezę i czynniki ryzyka. Należy do nich ekspozycja na promieniowanie UV, mająca bezpośredni negatywny wpływ poprzez uszkodzenie DNA, a także pośredni poprzez indukcję immunosupresji. Odkrywane są także warianty genów, które przyczyniają się do powstawania czerniaka i nieczerniakowych raków skóry. Pomimo powiększającej się wiedzy na temat związków między tymi nowotworami, wciąż niewiele wiadomo, czy w skali populacyjnej pacjenci z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku czerniaka są bardziej narażeni także na nieczerniakowe raki skóry. Dlatego naukowcy z USA przeprowadzili duże badanie mające na celu wyjaśnienie tej kwestii.

Do góry