Badanie trichoskopowe jest pomocne we wstępnej ocenie klinicznej pacjentów z podejrzeniem grzybicy skóry owłosionej głowy. Do typowych objawów należą:

  • włosy-przecinki (comma hairs)
  • włosy-korkociągi (corkscrew hairs)
  • włosy poprzerywane, zwane także włosami typu kod Morse’a (interrupted or Morse code hairs)
  • włosy blokowe (block hairs)
  • i-włosy (i-hairs)
  • włosy-zygzaki (zigzag hairs).


Dość częstym, choć niespecyficznym objawem są włosy ułamane (broken hairs) oraz czarne kropki (black dots).

Włosy-przecinki to krótkie, zagięte włosy kształtem przypominające przecinek. Włosy-korkociągi są nieco dłuższe i silnie skręcone – kształtem przypominają spiralę lub korkociąg (nieco częściej obserwowane u pacjentów z ciemnymi fototypami skóry). Oba rodzaje nieprawidłowości w budowie włosa są wynikiem częściowego uszkodzenia struktury łodygi włosa przez strzępki grzybni. Mechanizm, w którym powstają włosy typu kod Morse’a lub włosy-zygzaki, nie został dotąd wyjaśniony10.

Doniesiono, że leczenie grzybicy owłosionej skóry głowy wywołanej przez Microsporum Canis wymaga dłuższego czasu, wyższych dawek terbinafiny w porównaniu z zakażeniami wywołanymi przez Trychophyton tonsurans lub Trychophyton violaceum11.

Do góry