Opis przypadku

Współistnienie kiły i zakażenia HIV u homoseksualnego mężczyzny

lek. Agata Kozłowska1

dr n. med. Piotr Nockowski1

dr n. med. Zdzisław Woźniak2

prof. dr hab. n. med. Joanna Maj1

1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

2Katedra i Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Adres do korespondencji: lek. Agata Kozłowska, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław

  • Omówienie przebiegu oraz objawów kiły pierwszo- i drugorzędowej.
  • Zalecenia dotyczące regularnych badań osób z grupy MSM i trudności diagnostycznych – na co zwrócić uwagę w przypadku badań serologicznych
  • Opis przypadku oraz terapii koinfekcji zakażenia HIV i kiłą u mężczyzny mającego kontakty seksualne z innymi mężczyznami (MSM)

27-letni, homoseksualny mężczyzna został przyjęty do Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu w celu diagnostyki i leczenia uogólnionych, rumieniowo-grudkowych zmian skórnych z powierzchownym złuszczaniem, które pojawiły się jednoczasowo na skórze całego ciała 4 miesiące przed przyjęciem. Z wywiadu wiadomo, że podobne, uogólnione zmiany skórne, jednak zlokalizowane w poziomie skóry i bez towarzyszącego złuszczania, wystąpiły u mężczyzny rok przed przyjęciem i wówczas ustąpiły samoistnie. Pacjent zaprzeczał chorobom przewlekłym i nie stosował żadnych leków na stałe.

W dniu przyjęcia do kliniki na skórze tułowia i kończyn obserwowano liczne zmiany rumieniowo-grudkowe z obecnością nieznacznie nasilonej, powierzchownej, białej łuski (ryc. 1). W obrębie twarzy widoczne były zlewne zmiany rumieniowo-naciekowe (ryc. 2). Na powierzchni dłoniowej rąk oraz na podeszwach stóp widoczne były plamy rumieniowe z obwodowym kołnierzykowatym złuszczaniem (ryc. 3). Pacjent zgłaszał nasilone pieczenie skóry, negował występowanie świądu. Dodatkowo w okolicy nosa, wargi dolnej i w obrębie dołu pachowego prawego stwierdzono obecność brodawek wirusowych (ryc. 2).

W wykonanych badaniach laboratoryjnych wykazano nieznaczną limfocytopenię (1,36 tys/ul), podwyższone stężenie kwasu moczowego, nieznacznie podwyższony poziom CRP (białko C-reaktywne) (7,6 mg/L), dodatni WR (odczyn Wassermanna) oraz obecność przeciwciał anty-HIV. Badania w kierunku zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C były negatywne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Koinfekcja zakażenia HIV z kiłą jest szczególnym problemem w populacji mężczyzn mających kontakty seksualne z innymi mężczyznami (MSM – men who [...]

Podsumowanie

Co roku na świecie odnotowuje się około 12 mln zachorowań na kiłę. Nosiciele HIV mają 8-krotnie większe ryzyko zakażenia krętkiem bladym. [...]

Do góry