Abc histologii

Histologia łuszczycy

dr n. med. Piotr Nockowski1

dr n. med. Zdzisław Woźniak2

1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  • Akantoza jako reakcja łuszczycopodobna występująca w obrazie histologicznym wielu innych jednostek chorobowych
  • Opis obrazów histologicznych innych jednostek chorobowych, z zaznaczeniem różnic wobec łuszczycy
  • Prezentacja odmian histologicznych łuszczycy

Łuszczyca jest jedną z najczęstszych dermatoz, a większość rozpoznań stawiana jest wyłącznie na podstawie typowego obrazu klinicznego. W świeżych, nieleczonych zmianach łuszczycy zwykłej obraz histologiczny jest bardzo charakterystyczny, jednak badanie histologiczne wykonuje się relatywnie rzadko, w przypadkach budzących klinicznie wątpliwość, a wtedy obraz histologiczny także nie musi zawierać wszystkich typowych elementów i konieczne jest różnicowanie między zbliżonymi klinicznie i histologicznie jednostkami chorobowymi.

W łuszczycy zwykłej stwierdza się:

  • przerost naskórka z akantozą oraz mniej lub bardziej regularnym wydłużeniem sopli naskórkowych i brodawek skórnych (papillomatozą); mimo ogólnego przerostu warstwy kolczystej, nad wydłużonymi brodawkami skórnymi jest ona często ścieńczała do kilku rzędów komórek (ryc. 1); niekiedy sople naskórkowe mogą się rozgałęziać, a nawet łączyć ze sobą
Do góry