Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Atopowe zapalenie skóry zwiększa ryzyko migotania przedsionków

lek. Paweł Traczewski

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą chorobą zapalną. Długo uważano, że dotyka prawie wyłącznie dzieci, ale obecnie szacuje się, że nawet 10% dorosłych może chorować na AZS. Stan zapalny jest uznanym czynnikiem ryzyka migotania przedsionków. Jest to najczęstsze zaburzenie rytmu serca, występujące u ok. 4% osób powyżej 60 r.ż. Migotanie przedsionków jest powiązane z poważnym wzrostem umieralności, przede wszystkim z powodu udaru niedokrwiennego mózgu. Obserwuje się częstsze występowanie migotania przedsionków w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Ponadto u pacjentów z migotaniem przedsionków występują często podwyższone markery stanu zapalnego. Opierając się na tych przesłankach, przeprowadzono w Danii badanie w celu ustalenia zależności między AZS a migotaniem przedsionków.

Do góry