Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Botoks w leczeniu łysienia androgenowego

lek. Paweł Traczewski

Łysienie androgenowe jest najczęstszą przyczyną utraty włosów. Mimo postępów w terapii, wciąż brakuje leków o pełnej skuteczności. Ponadto część mężczyzn nie jest skłonna przyjmować doustnego finasterydu ze względu na potencjalne skutki uboczne. Dlatego pracuje się nad nowymi opcjami terapeutycznymi, które mogą stanowić skuteczną i bezpieczną alternatywę dla dotąd stosowanych leków. Jedną ze stosowanych metod są iniekcje z botoksu. Toksyna botulinowa podana do mięśni otaczających czaszkę sprawia, że ulegają rozluźnieniu, dzięki czemu zwiększa się przepływ krwi i podnosi koncentracja tlenu, co z kolei powoduje intensywniejszą konwersję testosteronu do estradiolu. Niedawno przeprowadzono w Chinach badanie z udziałem 25 pacjentów w wieku 30-45 lat z łysieniem androgenowym, którym podawano małe dawki botoksu.

Do góry