Abc histologii

Histologia mięczaka zakaźnego i brodawek HPV

dr n. med. Piotr Nockowski1

dr n. med. Zdzisław Woźniak2

1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  • Prezentacja odmian histologicznych mięczaka zakaźnego i brodawek HPV
  • Zmiany odróżniające poszczególne rodzaje brodawek

Mięczak zakaźny (Molluscum contagiosum) jest częstą chorobą dzieci, sporadycznie jednak bywa rozpoznawany niespodziewanie badaniem histologicznym w pojedynczych, niecharakterystycznych guzkowych zmianach u osób dorosłych. Obraz histologiczny jest patognomoniczny, nie do pomylenia z innymi stanami chorobowymi (ryc. 1). Zrazikowaty rozrost sopli naskórkowych z wnikaniem w głąb podścieliska łącznotkankowego powoduje rozsunięcie i ściśnięcie/spłaszczenie brodawek skórnych. Widoczne jest zwyrodnienie komórek, nasilające się od dolnych warstw naskórka na obwodzie zrazika ku warstwie rogowej w jego środku, polegające na powstawaniu eozynochłonnych wtrętów w cytoplazmie, początkowo drobnych, z czasem wypełniających całą komórkę, przekształcając keratynocyty w jednorodnie kwasochłonne tzw. ciałka molluscum (ryc. 2). Centralnie komórki oddzielają się, tworząc jamę wypełnioną ciałkami moluscum, makroskopowo widoczną jako pępkowate zagłębienie w centrum guzka. Jeśli zmiana nie została podrażniona, nie ma nacieku zapalnego w skórze właściwej.

Brodawki wirusowe wywołuje ponad sto typów HPV (human papilloma virus). W obrazie klinicznym wyróżnia się kilka specyficznych jednostek chorobowych:

• brodawki zwykłe

• brodawki stóp

Do góry