Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Nieczerniakowe raki skóry jako marker nowotworów narządów wewnętrznych

lek. Paweł Traczewski

Nieczerniakowe raki skóry (NMSC – non-melanoma skin cancer), do których zalicza się raka podstawnokomórkowego i raka kolczystokomórkowego, są najczęstszymi nowotworami i powstają u ok. 2% osób rasy białej. Wcześniejsze badania wskazywały na podwyższone ryzyko rozwoju nowotworów niektórych narządów wewnętrznych w przypadku obecności NMSC, ale inne analizy nie potwierdziły takiego związku.

Naukowcy z ośrodków w Korei Południowej przeprowadzili duże kohortowe badanie w celu oceny ryzyka nowotworów narządów wewnętrznych u pacjentów z NMSC.

Do góry