Dermatologia po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2020

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2020
Felieton
Aktualności naukowe
Temat numeru
Choroby nowotworowe skóry
Dermatologia estetyczna
Artykuł
Genetyka
Pediatria
Abc histologii