Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Początek atopowego zapalenia skóry pomaga przewidzieć efekty terapii

lek. Paweł Traczewski

Atopowe zapalenie skóry (AZS) najczęściej rozpoczyna się w niemowlęctwie, ale może rozwinąć się także w późniejszym okresie dzieciństwa lub w okresie dojrzewania. Ta różnorodność spowodowała, że w literaturze naukowej coraz częściej stosuje się podział AZS na podgrupy zależnie od wieku, w którym nastąpił początek choroby. Badania wskazują, że AZS o późnym początku jest związane z mniejszym ryzykiem rozwoju astmy i alergii oraz alergii sezonowej. Przeprowadzono badanie kohortowe mające na celu ustalenie wpływu wieku, w którym rozwinęło się AZS, na kontrolę i uporczywość choroby.

W badaniu wykorzystano informacje o pacjentach z rejestru Pediatric Eczema Elective Registry, prospektywnej obserwacyjnej kohorty chorych na AZS, którego początek nastąpił w dzieciństwie. Kontrolę i uporczywość choroby oceniano 2 razy w roku przez...

Do góry