Abc histologii

Histologia rumienia wielopostaciowego i zespołu Sweeta

dr n. med. Piotr Nockowski1

dr n. med. Zdzisław Woźniak2

1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  • Obraz histologiczny rumienia wielopostaciowego i zespołu Sweeta
  • Badanie histopatologiczne jako jedna z metod umożliwiających różnicowanie i właściwe rozpoznanie

Rumień wielopostaciowy i zespół Sweeta to choroby o dość podobnym przebiegu, z gwałtownym początkiem i podwyższeniem temperatury ciała, cechujące się także zbliżonym obrazem morfologicznym i lokalizacją wykwitów skórnych. Badanie histopatologiczne...

Do góry