Napisali do nas

16 Międzynarodowa Akademia Dermatologii i Alergologii

dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek
prof. dr hab. n. med. Roman J. Nowicki

W dniach 7-9 lutego 2020 r. w Gdyni odbyło się doroczne zimowe spotkanie dermatologów i alergologów. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i była adresowana do lekarzy pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu chorób alergicznych oraz najczęściej rozpoznawanych dermatoz.

Organizatorami 16 ADA byli: Sekcja Dermatologiczna Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Patronat Honorowy objęli: Minister Zdrowia, JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezydent Gdyni. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 lekarzy, a wykłady wygłosiło 50 polskich i zagranicznych prelegentów. Program obejmował 7 sesji naukowych. Otwarcie konferencji poprzedziło 10 interaktywnych warsztatów szkoleniowych i sesja dermatoonkologiczna.

Do góry