Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Bielactwu częściej towarzyszy wiele chorób

lek. Paweł Traczewski

Bielactwo nabyte jest schorzeniem, w którego przebiegu dochodzi do depigmentacji melanocytów i powstawania odbarwień skóry oraz ognisk siwienia włosów. Ta częsta choroba skórna występuje u 0,5-1% osób rasy białej. Nie obserwuje się znaczących różnic między płciami, ale wiadomo, że kobiety częściej szukają pomocy lekarza. Liczne doniesienia wskazują na częstsze występowanie chorób autoimmunologicznych u osób z bielactwem. Jednak dotychczas przeprowadzono niewiele dużych badań analizujących problem chorób współistniejących w sposób przekrojowy. Tego zadania podjęli się naukowcy ze Stanów Zjednoczonych. Autorzy uwzględnili w analizie rasę i płeć badanych.

Do góry