Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Ryzyko pierwotnego czerniaka pozaskórnego u osób z czerniakiem skóry

lek. Paweł Traczewski

Czerniaki zlokalizowane w obrębie skóry stanowią aż 90% wszystkich przypadków czerniaka, ale te o lokalizacji pozaskórnej są agresywniejsze i obarczone gorszym rokowaniem. Fakt, że wszystkie czerniaki dzielą ten sam typ komórek progenitorowych, sugeruje, że pacjenci, u których wystąpiła skórna postać tego nowotworu, mogą być szczególnie narażeni na rozwój postaci pozaskórnej. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie w celu ustalenia, czy u osób ze skórną postacią czerniaka rzeczywiście istnieje podwyższone ryzyko drugiego pierwotnego czerniaka skórnego, ocznego, jamy ustnej, pochwy w stosunku do populacji ogólnej.

Do góry