Wywiad z ekspertem

Czy ochrona przed podczerwienią i światłem widzialnym ma sens?

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dermoklinika Centrum Medyczne, Łódź

O konieczności ochrony przed różnymi rodzajami promieniowania i najnowszych wynikach badań nad skutkami ich działania na komórki z prof. dr hab. n. med. Aleksandrą Lesiak z Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego i Dermokliniki w Łodzi rozmawia Agnieszka Fedorczyk

DpD: Promieniowanie podczerwone oraz światło widzialne budzą zainteresowanie naukowców, którzy starają się zbadać, w jakim stopniu są one dla nas dobroczynne, a kiedy mogą być szkodliwe. Przy okazji zdobywamy nowe, czasem zaskakujące, informacje. Wydawałoby się, że budowa ludzkiego oka nie pozwala nam widzieć światła podczerwonego, tymczasem niedawno okazało się, że jednak jesteśmy w stanie zobaczyć krótkie błyski lasera z zakresu bliskiej podczerwieni. Jest to możliwe za sprawą zjawiska absorpcji dwufotonowej. Takie promieniowanie o niskim natężeniu jest całkowicie bezpieczne dla oka. A jeśli chodzi o skórę – jakie są najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa promieniowania, o którym mówimy?

PROF. DR HAB. ALEKSANDRA LESIAK: Promieniowanie elektromagnetyczne, do którego należy promieniowanie podczerwone (IR – infrared), mieści się w widmie światła słonecznego. Podczerwień jest promieniowaniem o długich falach – jego wartość wynosi powyżej 760 nm do ok. 1 mm. Podczerwień była i nadal jest wykorzystywana w różnych urządzeniach do fizjoterapii, w saunach na podczerwień – do rozgrzewania. Naświetlanie promieniami podczerwonymi i światłem widzialnym w ramach zabiegów terapeutycznych, które polega na ekspozycji części, a niekiedy całego ciała, ma na celu głównie wykorzystanie cieplnych właściwości tych promieni i wywołanie korzystnych dla zdrowia reakcji organizmu. Promieniowanie podczerwone jest źródłem ciepła i pobudza receptory ciepła. Zastosowanie terapeutyczne urządzeń emitujących promieniowanie podczerwone i światło widzialne wprowadzono w XX w. Ale nauka idzie do przodu. I tak naprawdę o tym, że światło podczerwone może powodować niekorzystne zmiany w organizmie na poziomie komórkowym, zaczęto mówić dopiero kilka lat temu.

DpD: Jak promieniowanie podczerwone oddziałuje na skórę i stan zdrowia człowieka?

A.L.: Dzisiaj już wiemy, że przewlekła eskpozycja na podczerwień jest dla naszego organizmu szkodliwa. Wykazano to np. w badaniu, w którym opisano poddawanie ekspozycji na światło podczerwone – 3 razy w tygodniu przez 4 tygodnie – linii komórkowyc...

Ogrzewanie spowodowane ekspozycją na promieniowanie podczerwone powoduje nie tylko wzrost stężenia różnych metaloproteinaz – 1, 3, 12, lecz także zaburza działanie czynnika TGF-β, sprzyja więc fotostarzeniu i tworzeniu się w skórze właściwej złogó...

Do góry