Artykuł

Piodermia zgorzelinowa

lek. Klaudia Dopytalska
lek. Agata Błaszczak
dr n. med. Elżbieta Szymańska
dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP

Klinika Dermatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Elżbieta Szymańska

Klinika Dermatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

tel. 22 50 81 480

e-mail: elzbieta.szymanska@cskmswia.pl

• Charakterystyka i epidemiologia piodermii zgorzelinowej

• Przedstawienie etiopatogenezy, objawów klinicznych, metod różnicowania i sposobów leczenia

Piodermia zgorzelinowa jest rzadką dermatozą neutrofilową. Częstość zachorowań szacuje się na ok. 1/100 tys. Oprócz charakterystycznych objawów skórnych, obserwuje się także zajęcie narządów wewnętrznych oraz współwystępowanie ogólnoustrojowych chorób takich jak choroby zapalne jelit, zapalenie stawów czy zaburzenia hematologiczne. Piodermia zgorzelinowa po raz pierwszy została opisana w 1930 r. jako choroba o podłożu infekcyjnym, wywołana przez gronkowce bądź paciorkowce, co w świetle późniejszych badań nie znalazło odzwierciedlenia. Pierwsze objawy mogą wystąpić w każdym wieku, a szczyt zachorowań przypada na 20-50 r.ż. W rozpoznaniu piodermii zgorzelinowej kluczowe jest badanie kliniczne oraz wykluczenie innych chorób o podobnych objawach1-5.

Patogeneza

Etiopatogeneza piodermii zgorzelinowej nie została dotychczas w pełni poznana. Ze względu na współwystępowanie z innymi chorobami autoimmunologicznymi, podkreśla się możliwą rolę czynników immunologicznych oraz genetycznych. W przebiegu choroby do...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny

Podstawę rozpoznania piodermii zgorzelinowej stanowią charakterystyczne objawy kliniczne. Pierwotną zmianą skórną jest zapalny guzek, krosta bądź pęcherz, które często są mylnie [...]

Rozpoznanie i diagnostyka różnicowa

Podstawę rozpoznania stanowi obraz kliniczny. W badaniu histopatologicznym wycinków z brzegów owrzodzenia obserwuje się destrukcje tkanki z naciekami neutrofilów, histiocytów. W [...]

Leczenie

Leczenie piodermii zgorzelinowej stanowi często wyzwanie terapeutyczne. Wybór leku powinien uwzględniać rozległość zmian skórnych, przebieg choroby, manifestacje pozaskórne oraz choroby współwystępujące. [...]

Do góry