Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska 

Redaktor Naczelna „Dermatologii po Dyplomie”

Small derm 36 dorota krasowsk opt

prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Bardzo dziękuję Gronu Ekspertów i Liderów Polskiej Dermatologii za przyjęcie zaproszenia do Rady Naukowej „Dermatologii po Dyplomie” oraz deklarację współpracy przy dalszym tworzeniu i rozwijaniu czasopisma. Przypadł mi w udziale zaszczyt objęcia stanowiska Redaktor Naczelnej „Dermatologii po Dyplomie”, jest to dla mnie szczególne wyróżnienie i wyraz zaufania. Zostaję Redaktor Naczelną czasopisma, które ma ugruntowaną pozycję wśród szerokiego grona czytelników, lekarzy praktyków i rezydentów. Na jego łamach są publikowane interesujące, aktualne doniesienia naukowe z kraju i ze świata, artykuły edukacyjne, ciekawe opisy przypadków oraz program edukacyjny „Sprawdź swoją wiedzę”. Jest to niewątpliwe osiągnięcie wszystkich Autorów, Koleżanek i Kolegów sprawujących nadzór merytoryczny oraz Przewodniczącej Rady Naukowej „Dermatologii po Dyplomie” Pani Profesor Joanny Maj.

Zawód lekarza wymaga szczególnych kwalifikacji i predyspozycji, odporności na stres, zwłaszcza w obliczu zmieniającej się dynamicznie sytuacji epidemicznej w trudnym okresie pandemii, a przy tym nieustającego rozwoju i uzupełniania wiedzy. Realizację tego zadania w dużej mierze ułatwia lektura „Dermatologii po Dyplomie”. Warto podkreślić, że na łamach czasopisma młodzi dermatolodzy, pod opieką mentorów, mają możliwość zaprezentowania swoich prac i ciekawych przypadków klinicznych, dzięki czemu doskonalą wiedzę i nabywają doświadczenia w pisaniu publikacji. Jestem przekonana, że dzięki współpracy obecnej Rady Naukowej czasopismo będzie się nadal rozwijać, cieszyć dobrym odbiorem i uznaniem wśród szerokiego grona czytelników.

Oddajemy w Państwa ręce najnowsze wydanie „Dermatologii po Dyplomie”. Tematem przewodnim bieżącego numeru jest ważne, kompleksowo przedstawione zagadnienie możliwych powikłań związanych z zabiegami pielęgnacyjnymi w obrębie paznokci dłoni i stóp. W obliczu narastającej mody na wykonywanie zabiegów z zastosowaniem lakierów hybrydowych i akrylowych wymagających światłoutwardzania lampami emitującymi promieniowanie UVB i UVA warto pamiętać i edukować pacjentki o potencjalnych zagrożeniach w postaci ryzyka rozwoju raka skóry, alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego przez akrylany, uszkodzenia płytki oraz o możliwych powikłaniach infekcyjnych.

Osobom interesującym się problemami endokrynologii dermatologicznej polecam przegląd aktualnych wytycznych dotyczących leczenia hirsutyzmu u kobiet w okresie przedmenopauzalnym oraz artykuł omawiający metody diagnostyczne i terapeutyczne w łysieniu androgenowym.

W praktyce ambulatoryjnej i klinicznej leczenie chorych z trądzikiem różowatym może być wyzwaniem dla lekarza prowadzącego ze względu na lokalizację zmian zapalnych na twarzy, przewlekły i nawrotowy przebieg choroby. Warto zatem zapoznać się z artykułem dotyczącym aktualnych zaleceń u pacjentów z acne rosacea.

Ważne miejsce w bieżącym numerze zajmują prezentacje interesujących przypadków klinicznych chorych z zespołem SAPHO oraz przerzutowym, niskozróżnicowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry.

Wszystkim czytelnikom „Dermatologii po Dyplomie” życzę dużo zdrowia, sił i wytrwałości w tym trudnym dla nas czasie i zachęcam Państwa do lektury artykułów zamieszczonych w najnowszym wydaniu.

prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Do góry