Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Zmiany przypominające odmroziny u pacjentów z COVID-19

lek. Paweł Traczewski

Coraz więcej danych wskazuje na występowanie zmian skórnych u osób z chorobą COVID-19 wywołaną infekcją koronawirusem SARS-CoV-2. Wiele objawów dermatologicznych obserwowanych u tych pacjentów jest niespecyficznych, np. różne osutki, bąble pokrzywkowe, wykwity naczyniowe – opisywano je również w przypadku innych infekcji wirusowych. Jednak doniesienia z całego świata wskazują na możliwość występowania specyficznych dla COVID-19 zmian, przypominających odmroziny w okolicach akralnych, przede wszystkim w obrębie palców stóp. Celem pracy zrealizowanej w ośrodkach amerykańskich i niemieckich było opisanie lokalizacji, momentu powstawania i czasu trwania zmian przypominających odmroziny, z uwzględnieniem chorób współistniejących u pacjentów z tego typu objawami, przebiegu i stopnia ciężkości COVID-19.

Do góry