Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Głębokie skórne infekcje grzybicze u biorców organów

lek. Paweł Traczewski

Głębokie skórne infekcje grzybicze (DCFI – deep cutaneous fungal infections) są zróżnicowane i występują częściej u osób z obniżoną sprawnością układu immunologicznego. Szczególnie narażeni są biorcy narządów unaczynionych. Opublikowano serie przypadków tego typu zakażeń, jednak dane epidemiologiczne i kliniczne, a także dotyczące rodzaju grzybów chorobotwórczych i parametrów przeszczepu są słabo opisane. Ze względu na wzrost liczby biorców narządów unaczynionych istotne znaczenie ma lepsze opisanie DCFI. Uważa się, że stwarzają one zagrożenie ogólnoustrojowym rozsiewem grzybicy, który może prowadzić do zwiększonej śmiertelności.

Do góry