Opis przypadku

Przerzutowy, niskozróżnicowany rak kolczystokomórkowy skóry

dr n. med. Katarzyna Chyl-Surdacka1
dr n. med. Franciszek Szubstarski1,2
dr n. med. Adam Borzęcki1

1Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med-Laser w Lublinie

2Zakład Patologii Nowotworów, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Adres do korespondencji:

dr n. med. Katarzyna Chyl-Surdacka

NZOZ Med-Laser

ul. Młyńska 14

20-406 Lublin

  • Pacjentka z rakiem kolczystokomórkowym skóry (SCC) mylnie zdiagnozowanym i leczonym jako łuszczyca
  • Zasady prawidłowej diagnostyki i różnicowania SCC
  • Aktualne metody leczenia i perspektywy terapii


Pacjentka 76-letnia zgłosiła się do poradni dermatologicznej z powodu powiększającej się zmiany guzowatej okolicy krzyżowej lewej (ryc. 1). Chora zgłaszała obecność zmiany guzkowej w kolorze skóry, stacjonarnej, niepowiększającej się od dzieciństwa, a także pojedynczych, okresowo pojawiających się na skórze zmian rumieniowo-złuszczających, interpretowanych (prawdopodobnie ze względu na obciążony wywiad rodzinny) jako wykwity łuszczycowe. Od 5 miesięcy kobieta obserwowała szybki wzrost guza. Skojarzyła to z narażeniem na działanie pola magnetycznego stosowanego na tę okolicę w związku z rehabilitacją choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.


Prawdopodobnie ze względu na lokalizację typową dla łuszczycy oraz dotychczasowy wywiad chorobowy zmianę zinterpretowano jako blaszkę łuszczycową i leczono (bez efektów) miejscowymi preparatami betametazonu i kwasu salicylowego, miejscowymi glikokortykosteroidami oraz preparatami zawierającymi mupirocynę. Pomimo leczenia pacjentka obserwowała stałe powiększanie się zmiany i okresowo pojawiające się krwawienie.

W chwili przyjęcia na skórze okolicy krzyżowej lewej stwierdzono dobrze odgraniczoną zmianę guzowatą średnicy ok. 4 cm, brodawkującą, pokrytą masami rogowymi z centralną nadżerką. W obrębie skóry otaczającej zmianę oraz w okolicy kolców biodrowych tylnych lewych widoczne były nieregularne pasma rumieniowe, a w otoczeniu guza liczne, drobne wykwity guzkowe w kolorze skóry (ryc. 2). Badanie histopatologiczne ujawniło obecność raka płaskonabłonkowego skóry.

Pacjentka została skierowana do poradni chirurgii onkologicznej, gdzie po ponownej ocenie histologicznej potwierdzono obecność niskozróżnicowanego, częściowo skeratynizowanego raka kolczystokomórkowego. W wykonanym badaniu pozytonowej tomografii e...

Komentarz

Rak kolczystokomórkowy (SCC – squamous cell carcinoma) jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem skóry, zaliczanym do grupy nieczerniakowych nowotworów skóry (NMSC – non-melanoma skin cancers)1,2. O jego złośliwości klinicznej dec...

Do góry