Temat numeru

Nadpotliwość a choroby skóry

lek. Anna Kisielnicka1
lek. Patrycja Rogowska2
dr hab. n. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz2

1Dermatologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

2Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Mariana Smoluchowskiego 17

80-214 Gdańsk

e-mail: adobosz@gumed.edu.pl

  • Obraz kliniczny nadpotliwości pierwotnej i wtórnej
  • Związek nadpotliwości z infekcyjnymi chorobami skóry
  • Leczenie dermatoz przebiegających z nadpotliwością

Nadpotliwość (hyperhidrosis) to nadmierne wydzielanie potu w stosunku do aktualnego zapotrzebowania organizmu. Ze względu na etiologię dzieli się ją na pierwotną i wtórną1.

Nadmierne wydzielanie potu i objawy z tym związane stanowią duży problem psychologiczny, przyczyniając się do znacznego obniżenia jakości życia (w stopniu porównywalnym do przewlekłych chorób skóry, m.in. łuszczycy). Objawy nadpotliwości mogą być bardzo uciążliwe dla pacjenta, prowadząc do zaburzeń codziennego funkcjonowania we wszystkich sferach życia – społecznej, ekonomicznej czy psychologicznej. Nadpotliwość ma także bezpośredni wpływ na zaburzenia naturalnych mechanizmów obronnych skóry, przyczyniając się do zwiększonego występowania dermatoz infekcyjnych o etiologii bakteryjnej, grzybiczej i, rzadziej, wirusowej2-4.

Obraz kliniczny i podział nadpotliwości

Nadpotliwość pierwotna

Nadmierne wydzielanie potu pochodzenia pierwotnego charakteryzuje się idiopatyczną etiologią i występuje najczęściej u młodych osób bez obciążeń zdrowotnych. Typowo początek objawów obserwuje się między 14 a 25 r.ż. Dolegliwości mają zwykle charakter napadowy. Czynnikami nasilającymi wydzielanie potu są sytuacje związane ze stresem i silnymi emocjami, a lęk przed pojawieniem się objawów dodatkowo potęguje napięcie, tworząc efekt spirali. U ok. 30-50% pacjentów stwierdza się rodzinne występowanie pierwotnej nadpotliwości, co może sugerować genetyczne podłoże schorzenia. Nadpotliwość pierwotna dotyczy izolowanych okolic ciała lub licznych ognisk rozmieszczonych symetrycznie. Do najczęstszych należą:

  • doły pachowe (ok. 50%)
  • części podeszwowe stóp (ok. 30%)
  • części dłoniowe rąk (ok. 25%)
  • twarz (ok. 20%)1,5,6.

Nadpotliwość wtórna

Nadpotliwość typu wtórnego częściej dotyczy osób w późniejszych dekadach życia, jako następstwo towarzyszących schorzeń układowych (takich jak choroby rozrostowe, zaburzenia endokrynologiczne i zaburzenia neurologiczne), działań niepożądanych leków, powikłań po zabiegach chirurgicznych lub procesów fizjologicznych (np. menopauzy) czy zwiększonej temperatury ciała. W odróżnieniu od postaci pierwotnej nadpotliwość wtórna najczęściej występuje jako uogólnione nadmierne wydzielanie potu. Jednak w rzadkich przypadkach może być zlokalizowana ogniskowo lub w symetrycznych okolicach anatomicznych. Cechami dodatkowo wskazującymi na wtórną przyczynę nadmiernej potliwości są brak rodzinnego występowania oraz napadowy charakter dolegliwości niezależny od pory dnia1,7.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Związek nadpotliwości z infekcyjnymi i nieinfekcyjnymi chorobami skóry

Organizm człowieka składa się z ok. 2-4 mln gruczołów potowych, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy termoregulacyjnej. Pełnią one istotną funkcję w ochronie [...]

Leczenie chorób skóry przebiegających z nadpotliwością

Podstawę leczenia dermatoz infekcyjnych stanowi specyficzna dla danej jednostki chorobowej terapia przeciwdrobnoustrojowa, a przy współwystępowaniu nadpotliwości dodatkowo konieczne jest leczenie ukierunkowane na [...]

Podsumowanie

Nadpotliwość skóry powoduje upośledzenie jej bariery ochronnej, przyczyniając się do wzrostu ryzyka występowania chorób skóry, najczęściej o etiologii grzybiczej. Wilgotne i ciepłe środowisko [...]

Do góry