Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Siła i wytrzymałość rąk mniejsze u pacjentów z wypryskiem

lek. Paweł Traczewski

Pacjenci ze zmianami wypryskowymi w obrębie rąk nierzadko zgłaszają dolegliwości bólowe, trudności w zginaniu palców lub poczucie, że są niezręczni. Te objawy składają się na pogorszenie funkcji rąk. W Szwecji przeprowadzono badanie, którego autorzy podjęli się ustalenia, czy wyprysk rąk jest powiązany z dającym się zmierzyć pogorszeniem ich siły i wytrzymałości. Ponadto badano zależność między funkcjonowaniem rąk a zdolnością do wykonywania czynności dnia codziennego (ponieważ nie istniał wcześniej stosowny kwestionariusz, opracowano go na potrzeby badania), poziomem bólu i jakością życia ocenianą za pomocą Dermatology Life Quality Index (DLQI).

Do góry