Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Nowotwory a przeciwciała w twardzinie układowej

lek. Paweł Traczewski

Twardzina układowa (SSc – systemic sclerosis) charakteryzuje się powstawaniem rozległych zwłóknień skóry i narządów wewnętrznych oraz mikrowaskulopatii. Patogeneza tej choroby jest nie do końca poznana. Według wcześniejszych badań u tych chorych częściej występują nowotwory (w zakresie od 3,6 do 12,2%). Obserwacje wskazują na zwiększone ryzyko nowotworów u pacjentów z przeciwciałami przeciwko polimerazie III RNA (RNAP III). W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie w celu ustalenia, czy populacje chorych na twardzinę układową z obecnością poszczególnych rodzajów przeciwciał są bardziej narażone na rozwój nowotworu. Badacze postawili przed sobą także zadanie uzupełnienia danych dotyczących częstości występowania nowotworów i ich typów u chorych z SSc.

Do góry