Abc histologii

Obraz histologiczny najczęstszych chorób pęcherzowych podnaskórkowych

dr n. med. Piotr Nockowski1
dr n. med. Zdzisław Woźniak2

1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Piotr Nockowski

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. T. Chałubińskiego 1

50-368 Wrocław

  • Podobieństwa i różnice w obrazie histologicznym autoimmunologicznych chorób pęcherzowych podnaskórkowych
  • Próby klasyfikacji chorób na podstawie populacji komórek dominującej w nacieku zapalnym w skórze właściwej i świetle pęcherza
  • Pemfigoid pęcherzowy i choroba Duhringa – charakterystyczne cechy obrazu histologicznego

Wspólną cechą obrazu histologicznego autoimmunologicznych chorób pęcherzowych podnaskórkowych jest rozwarstwienie na granicy skórno-naskórkowej z powstaniem pęcherzy, których pokrywę tworzy cały naskórek, przez co są one dość wytrzymałe mechanicznie.

Mimo pewnych cech indywidualnych obrazów histologicznych poszczególnych chorób pęcherzowych podnaskórkowych, co powinno umożliwiać postawienie rozpoznania choroby na podstawie badania histologicznego, w każdej z tych jednostek chorobowych występuj...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pemfigoid pęcherzowy

Obraz klasyczny w pełni wykształconych zmian:

Opryszczkowate zapalenie skóry (choroba Duhringa)

Obraz histologiczny w dużej mierze zależy od czasu trwania zmian skórnych, najbardziej reprezentatywny jest wycinek ze świeżych wykwitów.

Do góry