Dermatologia po Dyplomie Nr 03 (maj) / 2021

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2021
Słowo wstępne
Aktualności naukowe
Temat numeru
Praktyka kliniczna
Interdyscyplinarne podejście do chorób skóry
Artykuł sponsorowany
Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
Opis przypadku
Abc histopatologii