Przypadek kliniczny

Terapia proaktywna pianą z Cal/BD – nowa nadzieja dla pacjentów z łuszczycą?

lek. Olga Gorbacz1
lek. Kornelia Pietrauszka1
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop2

1Oddział Dermatologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop
Katedra i Klinika Dermatologii Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Francuska 20/24
40-027 Katowice
e-mail: bbergler-czop@sum.edu.pl

  • Opis trzech przypadków pacjentów z łuszczycą skutecznie leczonych pianą z kalcypotriolem i dipropionianem betametazonu w terapii proaktywnej
  • Przebieg i efekty przeprowadzonej terapii
  • Wyniki badań naukowych dotyczących tej metody leczenia

Łuszczyca jest przewlekłą, nawrotową, ogólnoustrojową chorobą zapalną skóry o wciąż nie w pełni wyjaśnionej etiopatogenezie. Częstość występowania w populacji wynosi 1-3%1. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu charakterystycznych rumieniowo-grudkowych ognisk wyraźnie odgraniczonych od otoczenia, pokrytych srebrzystą łuską. Pomimo możliwości występowania wykwitów w każdej okolicy ciała zmiany lokalizują się zazwyczaj na owłosionej skórze głowy, wyprostnej powierzchni łokci i kolan, płytkach paznokciowych, w okolicy lędźwiowo-krzyżowej oraz szparze pośladkowej2.

Szacuje się, że u ok. 75% pacjentów stwierdza się łuszczycę o nasileniu łagodnym, niewymagającą leczenia systemowego. Oprócz łagodnych postaci łuszczycy leczenie miejscowe stosuje się także w postaciach o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego – jako uzupełnienie terapii. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego rekomendowane jest połączenie pochodnych witaminy D3 (Cal – kalcypotriolu) z silnym glikokortykosteroidem (BD – dipropionianem betametazonu). Ich skuteczność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone w wielu badaniach klinicznych3. Nowym trendem terapeutycznym jest terapia proaktywna polegająca na długoterminowym stosowaniu leku 2 × w tygodniu, co prowadzi do znacznego zmniejszenia ryzyka nawrotu zmian oraz przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów.

W artykule opisano trzy przypadki pacjentów skutecznie leczonych pianą z Cal/BD stosowaną w terapii proaktywnej (ryc. 1-9).

Opis przypadków

Pacjent 1

Mężczyzna 26-letni z rozpoznaną przed dwoma laty łuszczycą zwykłą. Pacjent negował choroby towarzyszące i alergie. W rodzinie nie występowały przypadki łuszczycy. Mężczyzna palił 10 papierosów dziennie od 8 lat. W badaniu fizykalnym widoczne by...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Jednym z głównych czynników warunkujących skuteczność terapii jest stosowanie się pacjentów do planu leczenia ustalonego z lekarzem (adherence). Od 40 do 70% chorych [...]

Podsumowanie

Połączenie kalcypotriolu z betametazonem w postaci piany cechuje się większą skutecznością w porównaniu z lekiem w postaci maści i żelu, przy [...]

Do góry