Przypadek kliniczny

Nowe trendy w leczeniu miejscowym AZS – terapia proaktywna takrolimusem

lek. Kornelia Pietrauszka1
lek. Olga Gorbacz1
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop2

1Oddział Dermatologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop
Katedra i Klinika Dermatologii Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Francuska 20/24
40-027 Katowice
e-mail: bbergler-czop@sum.edu.pl

  • Opis trzech przypadków pacjentów z atopowym zapaleniem skóry skutecznie leczonych takrolimusem stosowanym w terapii proaktywnej
  • Podstawowe cele terapeutyczne, przebieg i efekty leczenia
  • Wyniki badań naukowych dotyczących tej metody terapii

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to bardzo częsta, przewlekła, nawrotowa, niezakaźna dermatoza zapalna, przebiegająca z okresami zaostrzeń i remisji1. Dotyczy ok. 20% dzieci i 3% dorosłych na świecie2. Choroba często współistnieje z astmą, alergicznym nieżytem nosa, alergiami pokarmowymi3. Do najczęstszych objawów należą silny świąd i suchość skóry, rumieniowe, zapalne zmiany skórne o morfologii wyprysku, a w fazie przewlekłej AZS – pogrubienie i złuszczanie naskórka. Zmiany najczęściej dotyczą okolic zgięć łokciowych i kolanowych, skóry twarzy i szyi, ale mogą obejmować skórę całego ciała1.

Większość terapii długoterminowych w AZS skupia się na stosowaniu emolientów, czasami z dodatkowymi środkami antybakteryjnymi, i reaktywnym leczeniu zaostrzeń choroby miejscowymi środkami przeciwzapalnymi: glikokortykosteroidami lub inhibitorami kalcyneuryny4.

Obecnie nowym trendem w zakresie miejscowego leczenia AZS staje się terapia proaktywna, która jest długoterminowym, przerywanym leczeniem miejscowymi preparatami przeciwzapalnymi stosowanymi w rejonach, gdzie zwykle pojawiały się zmiany skórne w okresie zaostrzeń, po ich remisji. Terapia ta działa na subkliniczny stan zapalny obecny w skórze pozornie zdrowej. U pacjentów stosujących terapię proaktywną takrolimusem przez 12 miesięcy wykazano zmniejszenie częstości zaostrzeń AZS, wydłużenie czasu do pierwszego zaostrzenia choroby, poprawę jakości życia oraz obniżenie kosztów leczenia AZS5-7.

W artykule opisano trzy przypadki pacjentów skutecznie leczonych takrolimusem stosowanym w terapii proaktywnej (ryc. 1-9).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadków

Pacjentka 1

Omówienie

Obecnie uważa się, że główną rolę w patogenezie AZS odgrywa defekt bariery naskórkowej. Penetracja antygenu przez uszkodzoną barierę prowadzi do zwiększenia wrodzonej [...]

Podsumowanie

Terapia proaktywna połączona ze stałym stosowaniem emolientów w porównaniu z leczeniem reaktywnym wykazuje wyższą efektywność kliniczną, przyczyniając się do zmniejszenia częstości zaostrzeń, co [...]

Do góry