Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Dysmutaza nadtlenkowa wraz z fototerapią w leczeniu bielactwa

lek. Paweł Traczewski

W leczeniu bielactwa nabytego poczyniono w ostatnich latach duże postępy, jednak wciąż w większości przypadków jego efekty są niesatysfakcjonujące. Pomimo licznych przesłanek naukowych, takich jak rola stresu oksydacyjnego w uruchamianiu odpowiedzi immunologicznej przeciw melanocytom, przydatność antyoksydantów w terapii bielactwa nie została potwierdzona w badaniach. Dysmutaza nadtlenkowa jest kluczowym enzymem w komórkowych mechanizmach antyoksydacyjnych. Niedawne badanie wykazało znaczącą redukcję jej stężenia we krwi pacjentów z bielactwem. Połączenie dysmutazy nadtlenkowej ze zbożowym biopolimerem gliadynowym chroni ją w czasie pasażu przez przewód pokarmowy. To istotne, ponieważ ten enzym w normalnych warunkach uległby dezaktywacji. Dlatego też przeprowadzono badanie, którego celem było określenie efektywności dysmutazy nadtlenkowej w gliadynowej osłonce w połączeniu z wąskozakresową fototerapią UVB311 w terapii bielactwa nabytego.

Do góry