Przypadek kliniczny

Piodermia zgorzelinowa współistniejąca z dotychczas nierozpoznanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

lek. Katarzyna Strzelczyk1
lek. Karina Polak2
lek. Aleksandra Frątczak3
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop3

1Oddział Dermatologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Szkoła Doktorska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

3Katedra i Klinika Dermatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

lek. Katarzyna Strzelczyk

Oddział Dermatologii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Francuska 20-24

40-027 Katowice

  • Diagnostyka, różnicowanie i leczenie piodermii zgorzelinowej (PG)
  • Choroby współistniejące z PG – konieczność zachowania szczególnej czujności diagnostycznej
  • Opis przypadku z własnej praktyki klinicznej

Piodermia zgorzelinowa (PG – pyoderma gangrenosum) to rzadka dermatoza neutrofilowa. Może wystąpić samodzielnie, jednak najczęściej współistnieje z inną chorobą zapalną. W przebiegu PG można zaobserwować obecność zmian o charakterze guzków lub jałowych krost, które szybko przekształcają się w bolesne owrzodzenia. Patogeneza PG nie jest w pełni poznana, jednak postuluje się immunologiczne podłoże tego złożonego procesu chorobowego. Nie ustalono dotychczas jednoznacznych rekomendacji dotyczących leczenia PG. Postępowanie obejmuje połączenie stosowania leków immunomodulujących, preparatów miejscowych i terapii choroby współistniejącej.

Opis przypadku

Pacjentka 30-letnia została skierowana do kliniki dermatologii z powodu licznych owrzodzeń sięgających tkanki podskórnej, częściowo pokrytych martwiczymi strupami, zlokalizowanych na tułowiu i kończynach. Objawy pojawiły się mniej więcej 4 tygodnie przed hospitalizacją. Pacjentka negowała związek wykwitów z urazem. Wraz z pojawieniem się zmian skórnych u chorej wystąpiły gorączka do 38°C i biegunka. W leczeniu ambulatoryjnym stosowano acyklowir, metyloprednizolon, cyklonaminę, sulfametoksazol z trimetoprimem – bez poprawy. Ponadto chora przebyła zabieg usuwania tkanek martwiczych w obrębie ognisk owrzodzeń na udzie prawym i na klatce piersiowej.

Przy przyjęciu do szpitala stwierdzono 10 owrzodzeń z wyniosłymi sinofioletowymi brzegami, zmiany były częściowo pokryte martwiczymi strupami. Wykwity znajdowały się na ramionach, klatce piersiowej oraz największe, o wielkości ok. 10 × 5 cm, na udzie prawym (ryc. 1).

W badaniach laboratoryjnych stwierdzono znacznie podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaza asparaginianowa [AspAT] 216 j.m./l, aminotransferaza alaninowa [AlAT] 104 j.m./l, gamma-glutamylotranspeptydaza [GGTP] 1172 j.m./l, fosfat...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Piodermia zgorzelinowa to rzadka zapalna dermatoza neutrofilowa zwykle dotykająca skóry, rzadko sięgająca tkanki podskórnej. Klasycznie charakteryzuje się nagłym pojawieniem się guzków [...]

Do góry