Praktyka kliniczna

Hyperhidrosis – aktualne możliwości leczenia

dr n. med. Beata Polkowska-Pruszyńska
prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Beata Polkowska-Pruszyńska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Radziwiłłowska 13

20-080 Lublin

  • Obraz kliniczny i klasyfikacja nadpotliwości
  • Algorytm postępowania diagnostycznego u pacjentów z objawami hyperhidrosis
  • Metody leczenia miejscowego i systemowego

Hyperhidrosis (HH), czyli nadpotliwość, to stan chorobowy charakteryzujący się nadmierną, przekraczającą potrzeby termoregulacyjne produkcją potu, negatywnie wpływającą na jakość życia chorego. Według aktualnych danych epidemiologicznych problem ten dotyczy ok. 2,8-4,8% populacji Stanów Zjednoczonych. Do tych liczb należy jednak podchodzić z dystansem ze względu na duże niedoszacowanie kliniczne1,2.

Gruczoły potowe w liczbie od 2 do 4 mln są rozmieszczone na powierzchni całego ciała. Najliczniej skupiają się w okolicy podeszew stóp, dołów pachowych, dłoni, czoła oraz policzków. Gruczoły potowe ekrynowe, biorące udział w procesie termoregulacji, występują na powierzchni całego ciała. Z kolei gruczoły potowe apokrynowe, pozbawione tej funkcji, są zlokalizowane w obrębie dołów pachowych, brodawek sutkowych, czerwieni wargowej, krocza i rzadko twarzy3.

Chorzy zmagający się z nadpotliwością dotkliwie odczuwają wpływ choroby na sferę psychiczną, zawodową i społeczną. Nadmierna potliwość, często będąca dla chorych swego rodzaju piętnem, prowadzi do stygmatyzacji, poczucia wstydu, problemów w rozwoju zawodowym czy w zakresie relacji międzyludzkich. Nie bez znaczenia jest aspekt ekonomiczny związany z koniecznością częstej zmiany odzieży oraz zakupu specjalistycznych preparatów. Do oceny wpływu choroby na jakość życia służy skala DLQI (Dermatology Life Quality Index). W ocenie nasilenia nadpotliwości wykorzystuje się skalę VAS (Visual Analog Scale) oraz skalę HDSS (Hyperhidrosis Disease Severity Scale), również pomocną w zakresie doboru metod terapeutycznych i monitorowania leczenia (tab. 1)2,4-6.

Klasyfikacja i diagnostyka

Nadpotliwość można podzielić na postać pierwotną oraz wtórną, a także w zależności od objawów klinicznych na uogólnioną oraz ograniczoną. Zarówno postać uogólniona, jak i ograniczona może być idiopatyczna lub występować wtórnie do innych stanów chorobowych (tab. 2). Rodzaj wykonywanych dodatkowych badań laboratoryjnych lub obrazowych powinno się uzależnić od podejrzewanej przyczyny leżącej u podłoża nadpotliwości wtórnej. Przyczyna nadpotliwości pierwotnej pozostaje nieznana, a w etiologii wyróżnia się czynniki genetyczne, enzymatyczne, metaboliczne, neurologiczne, emocjonalne i psychologiczne. Uproszczony algorytm diagnostyczny postępowania z chorym z objawami nadpotliwości przedstawiono w tabeli 31,3,5,7-10.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie

Początkowe postępowanie u chorego z nadpotliwością obejmuje metody niefarmakologiczne polegające na unikaniu czynników wyzwalających objawy kliniczne, np. zatłoczonych pomieszczeń, stresujących sytuacji, ostrych potraw, [...]

Podsumowanie

Wybór metody terapeutycznej w przebiegu nadmiernej potliwości powinien opierać się na rozpoznanej postaci klinicznej choroby, ocenie nasilenia dolegliwości chorobowych i ich wpływu na [...]

Do góry