Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Tralokinumab w ciężkiej postaci AZS

lek. Sylwia Szydłowska

Pacjenci z ciężkim atopowym zapaleniem skóry (AZS) niekontrolowanym za pomocą terapii miejscowej mają ograniczone możliwości leczenia. Cyklosporyna A (CSA) jest powszechnie stosowanym lekiem immunosupresyjnym w AZS, ale leczenie CSA wymaga monitorowania pod kątem potencjalnie poważnych działań niepożądanych.

Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa tralokinumabu w skojarzeniu z miejscowymi glikokortykosteroidami (TCS – topical corticosteroids) u dorosłych pacjentów z ciężką postacią AZS, których choroba nie była odpowiednio kontrolowana za pomocą CSA lub którzy mieli przeciwwskazania do doustnej CSA.

Do góry