Temat numeru

Ortonyksja w leczeniu wrastających paznokci

mgr Michalina Jakubczak
dr hab. n. med. Dominika Wcisło-Dziadecka,prof. SUM

Zakład Kosmetologii, Katedra Kosmetologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Dominika Wcisło-Dziadecka, prof. SUM

Zakład Kosmetologii, Katedra Kosmetologii

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Kasztanowa 3, 41-200 Sosnowiec

e-mail: ddziadecka@sum.edu.pl

  • Wrastanie płytki paznokcia – poważny problem i wyzwanie terapeutyczne
  • Przegląd metod leczenia zachowawczego i chirurgicznego
  • Mechanizm działania i korzyści z zastosowania ortonyksji


Wrastanie płytki paznokcia to problem dotykający 15-20% światowej populacji. Istotną rolę w zrozumieniu przebiegu schorzenia i czynników je wywołujących odgrywa znajomość anatomii i fizjologii paznokci. Zaburzenie wiąże się z zagłębianiem się płytki paznokciowej w tkanki otaczające, co powoduje stan zapalny i liczne objawy bólowe. Dalszy rozwój schorzenia może prowadzić do patologicznego przerostu tkanki ziarninującej, nadkażeń bakteryjnych, grzybiczych lub mieszanych. Nieleczony stan chorobowy jest zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia pacjentów, szczególnie cierpiących na choroby przewlekłe. Dostępne metody terapeutyczne są wciąż modyfikowane i ulepszane, co ma na celu poprawę jakości życia pacjentów. Jedną z nowszych metod leczenia zachowawczego jest ortonyksja, która pozwala na małoinwazyjne czasowe rozwiązanie problemu.

Paznokcie wrastające

Paznokcie wrastające stanowią jedno z częstych schorzeń aparatu paznokciowego spotykanych w praktyce ogólnej i dermatologicznej. Według większości źródeł naukowych wrastający paznokieć oznacza stan, w którym płytka paznokciowa zagłębiona brzegami bocznymi w otaczające tkanki miękkie jest traktowana przez organizm jako ciało obce. Prowadzi to do rozwoju stanu zapalnego, powstawania ran, występowania wysięku (surowiczego, ropnego) lub nadkażenia bakteryjnego. Przy braku właściwego leczenia może pojawić się tkanka ziarninująca, która ulega rozrostowi. Problem dotyczy głównie paznokci u stóp (najczęściej palucha), bardzo rzadko występuje na paznokciach u dłoni1-6.

Paznokcie wrastające mogą przybierać zróżnicowany obraz kliniczny. W rozpoznaniu schorzenia pomaga badanie podmiotowe i przedmiotowe. Najczęściej zgłaszanymi dolegliwościami są: utrzymująca się lub nawracająca bolesność palca/palców w okolicach paznokcia i/lub wałów okołopaznokciowych, występujące w okolicy płytki paznokcia zaczerwienienie i opuchlizna, widoczny wysięk krwisty/surowiczy/ropny w okolicach płytki paznokcia, problemy z poruszaniem się i noszeniem pełnego obuwia2,6.

Dane epidemiologiczne wskazują, że wrastanie paznokci to powszechna dolegliwość, która może dotyczyć nawet 15-20% populacji w różnym wieku. Leczenie stanowi szczególne wyzwanie w przypadku dzieci, nastolatków oraz osób starszych, a także pacjentów z grup ryzyka.

W etiologii schorzenia zwraca się uwagę na bezpośredni wpływ czynników genetycznych, urazów mechanicznych w obrębie palców i/lub paznokci, otyłości, wieku dojrzewania, nieodpowiednio dobranego obuwia i jego zwiększonego ucisku na stopę, niewłaściw...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Metody leczenia wrastających paznokci

Jednym z największych wyzwań związanych z leczeniem wrastania paznokci jest jego nawrotowość. Bezpośrednią przyczynę stanowi brak/niemożność eliminacji czynników predysponujących lub wywołujących schorzenie. Nieodzownym [...]

Podsumowanie

W obrębie aparatu paznokciowego może występować wiele schorzeń. Jednym z najpowszechniejszych jest wrastanie paznokci. Może ono przybierać różne postaci kliniczne, ale najczęściej wiąże [...]

Do góry