Badanie placentologiczne w dowodzeniu niewinności ginekologa

lek. Martyna Trzeszcz, placentolog, www.corfamed.pl1,2
dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny, www.prawalekarza.pl

1Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

2Centrum Zdrowia Kobiety CORFAMED we Wrocławiu

Wprowadzenie

W związku z dynamicznym zwiększaniem się liczby spraw sądowych przeciwko lekarzom, szczególnie ginekologom-położnikom, osoby wykonujące zawody medyczne oraz prawnicy zajmujący się obroną lekarzy w sprawach sądowych poszukują coraz precyzyjniejszych metod argumentacji medycznej i prawnej, które pozwoliłyby na odrzucenie nieusprawiedliwionych roszczeń pacjentów lub ich rodzin. Od wielu lat w krajach wysoko rozwiniętych w sprawach sądowych z zakresu ginekologii i położnictwa istotne znaczenie mają metody argumentacji medycznej oparte na badaniu placentologicznym, czyli badaniu łożyska przeprowadzanym przez wyszkolonego w patologii ciąży i popłodu lekarza patomorfologa, który w terminologii anglosaskiej określany jest jako patolog perinatalny/placentolog. W krajach, gdzie opieka perinatalna jest na najwyższym poziomie, wydzielona wręcz została podspecjalizacja – patologia perinatalna – obejmująca m.in. specjalistyczne badanie popłodu (placentologię).

Niestety w naszym kraju wiedza na temat możliwości diagnostyki łożyskowej (placentologicznej) pozostaje ciągle niedostateczna. Tymczasem właściwie przeprowadzone badanie popłodu dostarcza wielu cennych informacji na temat stanu płodu w trakcie trwania ciąży, środowiska wewnątrzmacicznego oraz stanu zdrowia ciężarnej i wielokrotnie wskazuje niezależną od postępowania lekarskiego przyczynę zaburzeń u płodu/noworodka. Naszym zdaniem przestrzeganie podstawowych wskazań do badania placentologicznego i przesłanie popłodu do placentologa w większości sytuacji klinicznych może być wystarczające dla skutecznej obrony lekarza w razie skierowania przeciwko niemu roszczeń ze strony pacjentki. Poniżej postaramy się przedstawić podstawowe argumenty przemawiające za wyrażoną przez nas tezą.

Badanie

Punktem wyjścia do dalszych rozważań musi być krótkie scharakteryzowanie samego badania placentologicznego. Badanie takie składa się ze szczegółowej oceny makroskopowej całego popłodu z zastosowaniem specjalnego protokołu postępowania (obejmujące...

Wskazania

Podstawowe wskazania do wykonania badania placentologicznego wymieniono w tabeli 2. W wielu wysokospecjalistycznych ośrodkach na świecie w krajach, gdzie wskaźnik roszczeniowości wobec lekarzy ginekologów-położników jest bardzo wysoki, badanie pl...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Niewydolność łożyska

Pod szeroko rozumianym i klinicznie często stosowanym pojęciem „niewydolność łożyska” kryje się heterogenna grupa rozpoznań histopatologicznych o różnym znaczeniu klinicznym. Diagnozowane [...]

Zastosowania sądowe

Podstawowe zastosowanie badań łożyska w procesach przeciwko ginekologom-położnikom polega na możliwości identyfikowania dzięki nim w wielu przypadkach rzeczywistej przyczyny zgonu płodu [...]

Wnioski

W artykule zostały przedstawione wybrane możliwości diagnostyki placentologicznej, która naszym zdaniem może mieć w Polsce coraz większe zastosowanie w obronie położników [...]

Podsumowanie

Placentologia jest podstawowym narzędziem diagnostycznym niepowodzeń położniczych, również w aspekcie medyczno-prawnym. Wynik badania placentologicznego może być rozstrzygający dla przebiegu postępowania sądowego, [...]
Do góry