Ginekolog przed sądem

Zgoda na zabieg

Prowadzi dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza (a szczególnie lekarza o specjalizacji z położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej) bez ryzyka bycia pozwanym przez pacjenta lub oskarżonym przez prokuraturę. W cyklu artykułów „Ginekolog przed sądem” poruszam tematy związane z ginekologią i położnictwem, starając się przedstawić Państwu ważne, aktualne, interesujące oraz najczęstsze sprawy sądowe w tej dziedzinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do zadawania pytań: prawa.lekarza@gmail.com.

Prawidłowo sformułowana zgoda na zabieg pomaga oddalać nieusprawiedliwione roszczenia pacjentek (wyrok SO w Płocku z 27 kwietnia 2015 r., sygn. akt I C 2524/12)

Wielokrotnie zwracałem już uwagę na to, że lekarze nie są bezbronni w sądzie, a dzięki odpowiedniej dokumentacji i pomocy pełnomocników mogą istotnie wpływać na kierunek procesu i jego ostateczne rozstrzygnięcie. Dzisiaj przedstawię przykład sprawy sądowej, która zakończyła się zwycięstwem lekarzy i oddaleniem roszczeń pacjentki między innymi dzięki prawidłowo sformułowanej i odebranej od pacjentki zgodzie na zabieg cięcia cesarskiego.

Na oddział ginekologiczno-położniczy zgłosiła się pierwiastka w 38 tygodniu ciąży z powodu braku postępu porodu oraz zastoju moczu II stopnia w nerce prawej. Po przeprowadzeniu badań – KTG, USG – oraz konsultacji urologicznej i nefrologicznej pacj...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Prawidłowo sformułowana zgoda na zabieg pomaga oddalać nieusprawiedliwione roszczenia pacjentek (wyrok SO w Płocku z 27 kwietnia 2015 r., sygn. akt I C 2524/12)

Wielokrotnie zwracałem już uwagę na to, że lekarze nie są bezbronni w sądzie, a dzięki odpowiedniej dokumentacji i pomocy pełnomocników mogą [...]
Do góry