Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania dotyczące ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym i powikłaniami nadciśnienia przygotowali prof. zw. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak i dr n. med. Radzisław Mierzyński z Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lyblin; e-mail: b.leszczynska@umlub.pl

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.

1. Pacjentka w wieku 28 lat po porodzie drogami natury dwa lata temu zgłosiła się na wizytę w 8 tygodniu kolejnej ciąży. W poprzedniej ciąży w 26 tygodniu stwierdzono ciężką preeklampsję z wartościami ciśnienia tętniczego do 170/120 mmHg i objawami prodromalnymi rzucawki. Co należy zaproponować w celu zapobiegania wystąpieniu stanu przedrzucawkowego?

a. Włączenie kwasu acetylosalicylowego w dawce 75-100 mg/24 h najpóźniej przed 12 tygodniem ciąży oraz ograniczenie spożycia soli

b. Włączenie kwasu acetylosalicylowego w dawce 75-100 mg/24 h najpóźniej przed 16 tygodniem ciąży

c. Włączenie kwasu acetylosalicylowego w dawce 75-100 mg/24 h najpóźniej przed 12 tygodniem ciąży

d. Włączenie kwasu acetylosalicylowego w dawce 75-100 mg/24 h najpóźniej przed 16 tygodniem ciąży oraz ograniczenie spożycia soli

e. Włączenie kwasu acetylosalicylowego w dawce 75-100 mg/24 h i witaminy E 200 mg/24 h najpóźniej przed 16 tygodniem ciąży oraz ograniczenie spożycia soli

Komentarz

W ramach zapobiegania wystąpieniu stanu przedrzucawkowego u pacjentek, u których w poprzedniej ciąży wystąpiła ciężka preeklampsja, zaleca się podawanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 75-100 mg/24 h przed 16 tygodniem ciąży. Nie jest konieczna profilaktyka u pacjentek, u których w poprzedniej ciąży wystąpiło nadciśnienie ciążowe. Zaleca się także profilaktyczne podanie kwasu acetylosalicylowego pacjentkom z hipotrofią płodu w poprzedniej ciąży, przewlekłym nadciśnieniem tętniczym, przewlekłymi schorzeniami nerek, cukrzycą przedciążową, otyłością (BMI >30), chorobami autoimmunologicznymi (np. toczniem układowym), zespołem antyfosfolipidowym i trombofilią (łącznie z heparynami drobnocząsteczkowymi). Można rozważyć dodatkowo podanie heparyny drobnocząsteczkowej, jeżeli w poprzedniej ciąży wystąpiły powikłania łożyskowe (zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu, przedwczesne oddzielenie łożyska). U pacjentek z małą podażą wapnia można rozważyć podawanie 1 g wapnia/24 h. W działaniach profilaktycznych nie zaleca się ograniczenia spożywania soli ani podawania witaminy C i E.

Do góry