Ginekolog przed sądem

Organizacja pracy oddziału

Prowadzi dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza (a szczególnie lekarza o specjalizacji z położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej) bez ryzyka bycia pozwanym przez pacjenta lub oskarżonym przez prokuraturę. W cyklu artykułów „Ginekolog przed sądem” poruszam tematy związane z ginekologią i położnictwem, starając się przedstawić Państwu ważne, aktualne, interesujące oraz najczęstsze sprawy sądowe w tej dziedzinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do zadawania pytań: prawa.lekarza@gmail.com.


Lekarz nie może godzić się na wadliwą organizację pracy oddziału (wyrok SA w Białymstoku z 7 lipca 2015 r., sygn. akt I ACa 234/15)

W wielu sprawach sądowych powtarzają się roszczenia, których podstawę stanowi nieprawidłowa organizacja pracy oddziału szpitalnego. Jako przykłady można wymienić takie niedomogi organizacyjne, jak brak decyzyjności lekarzy specjalistów (konieczność konsultowania każdej decyzji z ordynatorem), brak badania lekarskiego przy kwalifikacji do porodu, brak możliwości wykonania badania ultrasonograficznego na oddziale położniczym, nieprawidłowa obsada dyżurów lekarskich (np. brak lekarza ze specjalizacją na oddziale podczas dyżuru) czy niezastosowanie specjalistycznego sprzętu, który w danych sytuacjach medycznych jest wymagany.1,2 Niestety mimo upływu lat temat ten ciągle jest aktualny, co doskonale obrazuje poniższy przypadek.

O godzinie 1.10 na oddział położniczy przyjęto wieloródkę w stanie ogólnym dobrym w 40 tygodniu ciąży z rozpoczynającą się akcją porodową. Pacjentka została przyjęta na blok porodowy przez położną, która zebrała wywiad i dokonała oceny podstawowyc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Lekarz nie może godzić się na wadliwą organizację pracy oddziału (wyrok SA w Białymstoku z 7 lipca 2015 r., sygn. akt I ACa 234/15)

W wielu sprawach sądowych powtarzają się roszczenia, których podstawę stanowi nieprawidłowa organizacja pracy oddziału szpitalnego. Jako przykłady można wymienić takie niedomogi [...]
Do góry