Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania dotyczące postępowania w zagrażającym porodzie przedwczesnym przygotowali: prof. dr hab. n. med. Hubert Huras i dr n. med. Małgorzata Radoń-Pokracka z Kliniki Położnictwa i Perinatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Hubert Huras, Klinika Położnictwa i Perinatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Mikołaja Kopernika 23, 30-001 Kraków; e-mail: huberthuras@wp.pl

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.

1. Pacjentka w wieku 31 lat zgłosiła się na wizytę ginekologiczną w 16 tygodniu pojedynczej ciąży (CII, PII) w celu rutynowej kontroli. Poprzednia ciąża była powikłana przedwczesnym odpłynięciem płynu owodniowego i porodem w 34 tygodniu ciąży. Przy przyjęciu pacjentka nie zgłaszała dolegliwości, w badaniu położniczym część pochwowa szyjki macicy była uformowana, ujście zamknięte. W tym przypadku należy:

a. Zakwalifikować pacjentkę do grupy ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego

b. Zlecić progesteron dopochwowo do końca 34 tygodnia ciąży

c. Zlecić konsultację w ośrodku o II lub III stopniu referencyjności

d. Rozważyć założenie szwu okrężnego, jeśli dojdzie do skrócenia kanału szyjki macicy <25 mm przed 24 tygodniem ciąży

e. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Komentarz

Mimo postępu medycyny i rozwoju położnictwa poród przedwczesny stanowi największy czynnik ryzyka zachorowalności i umieralności okołoporodowej. W Polsce porody przedwczesne stanowią około 7,4-8,2% ogólnej liczby porodów.

Do czynników ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego zalicza się: stwierdzenie w wywiadzie porodu przedwczesnego lub poronienia po 16 tygodniu w poprzedniej ciąży, ciążę wielopłodową, przedwczesne skrócenie szyjki macicy, przedwczesne odpływanie płynu owodniowego (również w wywiadzie), łożysko przodujące, nikotynizm, niski status socjoekonomiczny oraz przewlekłe ogólnoustrojowe choroby matki, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 1, choroby nerek, trombofilia i zespół antyfosfolipidowy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ciąży powikłanej wszystkie pacjentki, u których występują powyższe czynniki ryzyka, należy zbadać na II oraz III poziomie opieki perinatalnej.

W prezentowanym przypadku kobieta przeszła poród przedwczesny w poprzedniej ciąży, co stanowi wskazanie do profilaktycznego zastosowania progesteronu w formie dopochwowej od I trymestru do 34 tygodnia ciąży. Należy też rozważyć założenie szwu okrę...

Do góry